Asiakirjamallit

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Extraordinary general meeting, minutes]

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja järjestettyjen äänestysten tulokset. Ylimääräinen yhtiökokous on tyypillisesti tarpeen järjestää kun jokin asia ei voi odottaa varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lue lisää

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja

Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Hyödynnä englanninkieliset malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin

Voit laatia allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla Docuen palvelussa. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt englanninkieliset malliehtomme:

 • Yhtiön johto (esim. vastuuvapaudesta päättäminen johdolle, hallituksen jäsenten palkkiot)
 • Välitilinpäätös (esim. käsitteleminen ja vahvistaminen, tilintarkastajan valinta ja palkkio)
 • Voitonjako yhtiöstä (esim. osingonjako ja pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta)
 • Osakeannit (maksullinen tai maksuton, suunnattu osakeanti, osakeantivaltuus)
 • Omien osakkeiden hankkiminen
 • Optio-oikeudet osakkeisiin
 • Muu päätöksenteko (yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilikauden muuttaminen, yhtiön asettaminen selvitystilaan)

Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan?

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan otetaan allekirjoitukset vähintäänkin kokouksen puheenjohtajalta ja yhdeltä pöytäkirjantarkastajalta.

Miten laadin englanninkielisen pöytäkirjan Docuen palvelussa?

 1. Valitse, mistä yhtiökokous on tekemässä päätöstä (esim. suunnatusta osakeannista).

 2. Vastaa palvelun esittämiin jatkokysymyksiin – automaatio muotoilee pöytäkirjan tekstit puolestasi (suunnatussa osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

 3. Palvelu neuvoo sinua eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä yhtiökokouksen on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (osakeantipäätöksessä esim. erillinen kirjaus siitä, että varat merkitään SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa).

 4. Valitsemasi osapuolet allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti puhelimella tai tietokoneella.

 5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023