Asiakirjamallit

Yhtiökokous, kutsu, EN [General meeting, notice]

Yhtiökokouksen koolle kutsumisessa kannattaa olla huolellinen, sillä yksikin menettelyvirhe voi estää päätöksenteon kokouksessa. Tällä asiakirjamallilla voit tehdä laadukkaan ja pätevän yhtiökokouskutsun englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Varsinainen yhtiökokous joka tilikausi, ylimääräinen yhtiökokous vain tarvittaessa

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa tulee päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta yhtiön johdolle ja voitonjaosta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään vain erityisestä syystä esimerkiksi, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi.

Hallitus kutsuu kokouksen koolle

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen on hallituksen vastuulla. Lähtökohtaisesti kutsu yksityisen osakeyhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikko ennen kokousta.

Kokouskutsun sisällöstä määrätään lailla

Kutsussa tulee selvittää kokouksen ajankohdan ja paikan ohella esimerkiksi kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi tiedot esimerkiksi hallituksen ehdotuksesta suunnatusta osakeannista tai sitä koskevasta valtuutuksesta hallitukselle on sisällytettävä kokouskutsuun.

Päätösvaltainen kokous edellyttää lainmukaista kutsua

On tärkeää, että yhtiökokous kutsutaan koolle lain edellyttämällä tavalla. Asiasta, jossa ei ole noudatettu osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kokouskutsusta tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Laiminlyönnit voivat johtaa yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten mitätöintiin.

Vaivattomin tapa laatia yhtiökokouskutsu englanniksi

Docuen yhtiökokouskutsun malli sisältää kaikki lain edellyttämät vakiokohdat. Lisäksi saat käyttöösi valmiit kirjaukset asioihin, joista osakeyhtiöissä tyypillisesti päätetään (esim. tilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen, osingonjako, tilintarkastajan valinta). Pikavalintojen avulla valitset helposti omaan kutsuusi sopivat kohdat. Tämä kutsumalli on englanniksi.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023