Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana (ruotsiksi)

Työsopimuksen voi irtisanoa suullisesti tai kirjallisesti. Näyttötaakka työsuhteen asianmukaisesta päättämisestä on työsuhteen päättäneellä osapuolella, joten kirjallinen ja todisteellinen muoto on ehdottoman suositeltava. Tämä irtisanomisilmoituksen malli soveltuu tilanteeseen, jossa työnantaja irtisanoo työntekijän. Irtisanomisilmoitus on ruotsiksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Irtisanominen edellyttää lainmukaista perustetta

Työnantaja tarvitsee aina lainmukaisen perusteen toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomiseen. Työnantajan irtisanomisperusteet jaetaan työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin.

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä on sallittua, mikäli sille löytyy asiallinen ja painava syy. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän velvoitteiden vakavaa rikkomista tai työntekijän työkyvyn olennaista alenemista. Työntekijälle on pääsääntöisesti annettava varoitus ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Työnantaja voi lisäksi irtisanoa työsopimuksen, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi – joko taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Työ voi vähentyä esimerkiksi kysynnän heikentymisen tai kiristyneen kilpailun vuoksi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Ruotsinkielinen irtisanomisilmoituksen malli, jolla irtisanominen sujuu vaivatta

Docuen irtisanomisilmoituksen mallilla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän irtisanomisilmoituksen hiirenklikkauksin. Mallimme sisältää juristiemme laatimat ruotsinkieliset malliehdot, joita voit hyödyntää ilmoituksessasi. Malliehdot koskevat esimerkiksi irtisanomisen syytä, irtisanomisaikaa sekä pitämättömiä lomia.

Ilmoitukseen kannattaa ottaa kummankin osapuolen sähköinen allekirjoitus. Ne toimivat todisteena siitä, että irtisanomisesta on ilmoitettu asianmukaisesti työntekijälle.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group