Asiakirjamallit

Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus, EN [Agreement on the processing of personal data]

Tietosuojasopimus tulee laatia aina, kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja. Tämä tietosuojasopimuksen malli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Henkilötietojen suojaamisesta pitää sopia

Tietojenkäsittelysopimuksessa rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä sopivat, miten käsittelijä suojaa rekisterinpitäjän sille luovuttamat henkilötiedot. Sopimusta voidaan nimittää paitsi sopimukseksi henkilötietojen käsittelystä, myös tietosuojasopimukseksi, tietojenkäsittelysopimukseksi, GDPR-sopimukseksi tai DPA:ksi (Data Processing Agreement).

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tulee laatia aina, kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja. Laatimisvelvollisuus perustuu vuonna 2018 velvoittavaksi tulleeseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”).

Henkilötiedoista voidaan tunnistaa yksityishenkilö

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa yksityishenkilö. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite. Käsiteltävät henkilötietoryhmät tulee määritellä tietojenkäsittelysopimuksessa.

Tietojenkäsittelyn sisältö ja tarkoitus pitää kartoittaa tarkasti

Lainsäädännössä säädetään varsin tarkasti, mistä seikoista tietosuojasopimuksessa tulee sopia. Sopimuksessa tulee määritellä muun muassa henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Näin laadit englanninkielisen tietosuojasopimuksen helpoiten

Docuen älykkäällä tietojenkäsittelysopimuksen mallilla laadit tietojenkäsittelysopimuksen englanniksi hiirenklikkauksin. Mallimme sisältää kattavat, lakiin pohjautuvat malliehdot kaikista seikoista, joista tietosuojasopimuksessa tulee sopia. Sisällöt ovat juristiemme laatimia ja muuntuvat valintojesi mukaan. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan älykäs teknologia, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt. Tulostamisen ja muun vaivan välttämiseksi käytössäsi on Docuen sähköinen allekirjoitus, jolla kaikki osapuolet voivat hyväksyä sopimuksen.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion