Asiakirjamallit

Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus, SV [Avtal om behandling av personuppgifter]

Kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja, tulee näiden kahden osapuolen laatia henkilötietojen käsittelystä tietosuojasopimus. Tämän tietosuojasopimuksen mallitekstit ovat ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Mitä sopimus henkilötietojen käsittelystä tarkoittaa?

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tarkoittaa sopimusta, jolla rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä sopivat, miten käsittelijän tulee suojata rekisterinpitäjän sille luovuttamat henkilötiedot. Sopimusta voidaan nimittää paitsi sopimukseksi henkilötietojen käsittelystä, myös tietosuojasopimukseksi, tietojenkäsittelysopimukseksi, GDPR-sopimukseksi tai DPA:ksi (Data Processing Agreement).

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksityishenkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite.

Milloin tietosuojasopimus tulee tehdä?

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tulee laatia aina, kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun yritykset siirtävät asiakkaidensa tai työntekijöidensä henkilötietoja alihankkijoilleen.

Laatimisvelvollisuus perustuu vuonna 2018 velvoittavaksi tulleeseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”), jolla yritysten tietosuojavaatimuksia tiukennettiin huomattavasti. Tietosuojan merkitys on toisaalta viime vuosina muutoinkin kasvanut, joten hyvällä tietojenkäsittelytavalla voi erottautua edukseen.

Mistä sopimuksessa tulee sopia?

Lainsäädäntö asettaa varsin tarkat kriteerit sille, mistä tietosuojasopimuksessa tulee sopia. Sopimuksessa tulee määritellä muun muassa henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Näin laadit ruotsinkielisen tietojenkäsittelysopimuksen helpoiten

Docuen älykkäällä tietosuojasopimuksen mallilla laadit tietosuojasopimuksen ruotsiksi hiirenklikkauksin. Mallimme sisältää kattavat, lakiin pohjautuvat malliehdot kaikista seikoista, joista tietojenkäsittelysopimuksessa tulee sopia. Voit lisätä mallisisältöjämme sopimukseesi vapaasti ja muokata niitä tarpeittesi mukaan. Kysymys ei siis ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt. Tulostamisen ja muun vaivan välttämiseksi käytössäsi on Docuen sähköinen allekirjoitus, jolla kaikki osapuolet voivat hyväksyä sopimuksen.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion