Asiakirjamallit

Perukirjapohja

Perukirja on luettelo vainajan varoista ja veloista perintöverotusta varten, joka on laadittava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tämä perukirjapohja sopii tilanteeseen, jossa vainaja oli kuollessaan naimaton – meiltä löytyy mallit myös muihin kuolintapauksiin. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

39,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Perukirja on selvitys kuolinpesän nettovarallisuudesta Verohallinnolle

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista, ja se laaditaan perunkirjoituksen tuloksena. Perukirja palvelee pääasiassa perintöverotusta, joka määräytyy perukirjassa lasketun varallisuuden mukaan. Varsinaista perinnönjakoa perukirjalla ei panna toimeen.

Pesän ilmoittaja käynnistää perunkirjoituksen

Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee vainajan varallisuuden parhaiten. Käytännössä vainajan lähipiiri yleensä sopii, kuka tilaisuuden järjestää – tyypillisesti lapsi, jos vainajalla oli lapsia. Järjestäjää nimitetään pesän ilmoittajaksi.

Perunkirjoituksen päättää perunkirjoitustilaisuus, johon on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, eli lakimääräiset perilliset ja yleistestamentinsaajat. Itse tilaisuus on parhaimmillaan muodollisuus, jossa uskottujen miesten laatima perukirjan luonnos käydään kohta kohdalta läpi ja allekirjoitetaan lopuksi. Kutsumuodollisuuksista on lisätietoa perunkirjoituksen kutsussa, josta on oma erillinen asiakirjamallinsa Docuen palvelussa.

Uskotut miehet selvittävät kuolinpesän varallisuuden

Pesän ilmoittajan on valittava perunkirjoituksen toimittajiksi kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat kuolinpesän omaisuuden arvon, selvittävät vainajalta jääneet velat ja merkitsevät nämä tiedot perukirjaan. Selvitys kattaa siis vainajan koko nettovarallisuuden. Perukirja on laadittava, vaikka omaisuutta ei velkojen jälkeen olisi jäänyt jaettavaksi. Perukirjassa todetaan tällöin vain yksinkertaisesti, että vainaja ei jättänyt jälkeensä omaisuutta.

Uskottuna miehenä voi olla kuka tahansa täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, myös pesän osakas tai pesän ilmoittaja itse. Se, että uskotuista miehistä ainakin toinen olisi täysin ulkopuolinen henkilö, voi kuitenkin olla osakkaiden oman edun mukaista ja lisätä perukirjan uskottavuutta myös Verohallinnon silmissä.

Mitä tämä perukirjamalli sisältää?

Docuen palvelu auttaa sinua laadukkaan ja juridisesti pätevän perukirjan laatimisessa. Tämä perukirjamalli soveltuu tilanteeseen, jossa vainaja oli kuollessaan naimaton. Mallia voi hyödyntää myös tilanteessa, jossa vainajalla on taustalla aikaisempi avioliitto – siinäkin tapauksessa, ettei ositusta vainajan ja tämän entisen puolison kesken ole toimitettu. Käytössäsi ovat juristiemme laatimat mallisisällöt ohjeistuksineen muun muassa näihin kohtiin:

  • perunkirjoitustilaisuus
  • vainajan tiedot
  • kuolinpesän osakkaat
  • pesän ilmoittaja & uskotut miehet
  • vainajan varat ja velat erittelyineen
  • liiteasiakirjat (esim. tiliotteet, perinnönjakokirja)
  • allekirjoitusmuodollisuudet

Voit hiirenklikkauksin valita perukirjaasi sopivat lausekkeet tai kirjoittaa omiasi. Asiakirjaan ei päädy näin ollen mitään sellaista, joka ei sovellu tilanteeseesi. Docuen palvelussa ei ole siis kysymys yksittäisestä perukirjapohjasta, vaan älykkäästä pohjasta, joka muuntuu käyttötarpeittesi mukaan.

Docuen palvelussa on erilliset perukirjan mallit tilanteisiin, joissa vainaja oli kuollessaan avioliitossa tai hän oli leski ("perukirja, ensin kuollut puoliso" ja "perukirja, lesken kuoltua").

Perukirjalla ei jaeta pesää

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon välillä on ero, vaikka molemmissa on kysymys omaisuuden arvioinnista samassa kuolinpesässä. Perukirja palvelee ensisijaisesti perintöverotusta ja sen rivakkaa toimittamista, mutta sillä ei jaeta kuolinpesää osakkaiden kesken. Kuolinpesän osakkaat voivat ilman aikarajaa miettiä, miten varsinainen perinnönjako toimitetaan. Mikään ei toki estä jakamasta pesää jo perunkirjoituksen yhteydessä, jos kaikki on osakkaiden kesken selvää. Perinnönjakokirja tulee silti laatia erikseen, ja Docuen palvelussa on erillinen asiakirjamallinsa siihen.

Jos perinnönjako on toimitettu ennen perukirjan lähettämistä Verohallinnolle, jakokirja tulee toimittaa Verohallinnolle perukirjan liitteenä.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tuloksena laadittu perukirja on vuorostaan toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Määräaikoihin voi hakemuksesta saada pidennystä Verohallinnolta, jos kyseessä on esimerkiksi hyvin laaja kuolinpesä, joka vaatii tavanomaista enemmän selvitystyötä.

Aikarajojen tai perukirjaan liittyvien muodollisuuksien laiminlyönti voidaan sanktioida veronkorotuksin. Jos perukirja jätetään antamatta tai se on huomattavan vajavainen, koko verotus saatetaan toimittaa arvioverotuksena.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

39,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion