Asiakirjamallit

Tehokas perinnöstä luopuminen – asiakirjamalli

Jos haluat ilmoittaa luopuvasi perittävästä omaisuudesta kuolinpesässä, tulee sinun ilmoittaa siitä muille kuolinpesän osakkaille kirjallisesti. Luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt sellaisiin toimiin, joista voidaan tulkita sinun ottaneen perinnön vastaan (ns. tehokas perinnöstä luopuminen). Jos luopumista ei ole hoidettu asianmukaisesti, voit joutua maksamaan luopumastasi omaisuudesta täyden perintöveron. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Ilmoitus annettava kirjallisesti

Perittävän kuoltua tehtävä ilmoitus perinnöstä luopumisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksen voi osoittaa joko kaikille kuolinpesän osakkaille tai yhdelle heistä, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sille, jonka hyväksi luopuminen tapahtuu.

Luopuminen kannattaa tehdä ennen pesään ryhtymistä

Perintöveron välttämiseksi luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt pesään. Pesään ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että osakas on alkanut käyttämään omistajalle kuuluvia oikeuksia. Tällaisia toimia ovat muun muassa pesän omaisuuden jakaminen, pesän saatavan periminen, pesän omaisuuden myyminen tai valtakirjan antaminen pesän omaisuuden myyntiin.

Pesän välttämättömät selvitystoimet eivät merkitse perintöön ryhtymistä, jos perillinen ei saa mitään henkilökohtaista etua pesästä. Myöskään pelkästään perunkirjoitukseen osallistumista ei lähtökohtaisesti katsota perintöön ryhtymiseksi.

Tehokas perinnöstä luopuminen – tätä se tarkoittaa

Keskeistä on, että luopuja luopuu kaikista oikeuksistaan kuolinpesässä, eikä esimerkiksi siirrä perintöoikeuttaan jollekulle, joka ei muuten perillisasemassa olisi. Muussa tapauksessa perintöosuuden siirtäjä joutuu ensin maksamaan perintöveron ja vastaanottaja vielä lahjaveron. Totaalisesta ja asianmukaisesta oikeuksiensa luovutuksesta käytetään nimitystä tehokas perinnöstä luopuminen.

Luopuminen kokonaan tai osittain

Luopuminen on mahdollista joko kokonaan tai osittain. Osittainen luopuminen on verotussyistä kuitenkin järkevää ainoastaan, mikäli perintö perustuu vainajan testamenttiin.

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä kokonaan, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa. Perinnöstä luopuminen sisältää myös lakiosasta luopumisen, ellei luopuja muuta mainitse.

Docuella luovut perinnöstä vaivattomasti

Docuen palvelu sisältää juristiemme suunnitteleman ja ylläpitämän ilmoitusmallin, jolla voit pätevästi luopua oikeudestasi perintöön. Voit valita, luovutko perinnöstä kokonaan vai pelkästään joiltain osin. Halutessasi voit allekirjoittaa ilmoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen asianosaisille suoraan palvelustamme, jolloin edes tulostaminen ei ole tarpeellista.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen luopumisilmoituksen pohja, vaan automatisoitu asiakirjamalli, jolla hoidat asiasi käytännössä hiirenklikkauksin. Huomaathan, että palvelussa on erillinen asiakirjamalli tilanteeseen, jossa perinnöstä luovutaan perittävän vielä eläessä.


Tags: tehokas perinnöstä luopuminen asiakirjamalli, perinnöstä kieltäytyminen, rintaperillisen perinnöstä luopuminen, perinnöstä luopuminen lomake, perintöosuudesta luopuminen, kuolinpesän osuudesta luopuminen, tehokas perinnöstä luopuminen, perinnöstä luopuminen asiakirjamalli

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion