Asiakirjamallit

Kutsu perunkirjoitukseen

Kuolinpesän osakkaat on kutsuttava perunkirjoitukseen. Kätevintä on lähettää Docuella laadittu kutsu sähköisesti allekirjoitettavaksi vastaanottajille. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 6.6.2024

Kutsuttavat henkilöt

Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat sekä mahdollinen leski siitä riippumatta, onko hän kuolinpesän osakas vai ei.

Jos vainaja oli avioliitossa, kuoli lapsettomana ja ilman testamenttia, on perunkirjoitukseen kutsuttava vainajan toissijaiset perilliset, eli ne, jotka saavat osuutensa pesästä vasta lesken kuoltua.

Kutsua ei sijaan tarvitse legaatinsaajia, eli niitä joille on testamentattu määrätty omaisuuserä tai rahasumma. Heidän kutsumiselleen ei toisaalta ole myöskään estettä ja usein heidän kutsumisestaan on hyötyä, sillä perunkirjoituksessa saadaan tieto siitä, ottavatko he testamentattua omaisuutta vastaan.

Kutsun laadit helpoiten Docuen palvelussa

Kutsu perunkirjoitukseen on suositeltavaa toimittaa kirjallisesti, jotta kutsu on tarpeen tullen näytettävissä toteen. Kätevintä on lähettää Docuella laadittu kutsu sähköisesti allekirjoitettavaksi vastaanottajille. Voit lähettää kutsun yhdellä kertaa kaikille osakkaille säästäen siten aikaa ja vaivaa. Tarvittaessa voit lähettää Docuella laaditun kutsun myös sähköpostitse tai kirjeitse.

Ei määräaikaa kutsulle

Kutsulle perunkirjoitukseen ei ole säädetty määräaikaa laissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava hyvissä ajoin siten, että kaikilla osakkailla on kohtuullinen mahdollisuus järjestää saapumisensa tai valtuuttaa edustaja itselleen.

Velvollisuus kutsun toimittamiseen

Jos kutsun toimittaminen jollekulle osakkaalle laiminlyödään ilman pätevää perustetta, ei näin laadittu perukirja täytä lain vaatimuksia. Ääritapauksessa seurauksena on vastuuseen joutuminen pesän veloista, mikäli velkojien oikeus laiminlyönnin takia vaarantuu.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 6.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion