Lomautusilmoitus (englanniksi)

Työntekijälle on annettava lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto. Tämä lomautusilmoituksen malli on englanniksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Lomautuksesta annettava työntekijälle etukäteinen ilmoitus

Kun yritys kohtaa tuotannollisia tai taloudellisia vaikeuksia, lomauttaminen voi tulla kyseeseen. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Työnantajan on annettava työntekijälle lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Lomautusilmoituksessa on esitettävä lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai – jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus – arvioitu kesto.

Lomauttamisen kaksi perustetta

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella perusteella:

  1. Tarjottava työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi – joko taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä; tai
  2. Työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti – vähentymistä pidetään tilapäisenä, jos sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Lisäksi molemmissa tapauksissa edellytetään, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai koulutusta.

Määräaikaisia työntekijöitä ei voi pääsääntöisesti lomauttaa

Lomauttaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakituisia työntekijöitä eli työntekijöitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän saa lomauttaa vain, jos määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisena määräaikainen on.

Juridisesti pätevä lomautusilmoitus englanniksi

Docuen lomautusilmoituksen malli sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt, joita käytetään tavanomaisesti lomautusilmoituksissa ja jotka täyttävät lain edellytykset. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, millaista lomautusilmoitusta olet laatimassa ja lisää asiakirjaan automaattisesti tilanteeseesi räätälöidyt englanninkieliset malliehdot. Kyseessä ei siis ole yksittäinen englanninkielinen lomautusilmoituksen pohja, vaan yhdistelmä kymmeniä eri pohjia.

Pyytämällä lomautusilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen saat riidattoman todisteen siitä, että työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi määräajassa. Sähköinen allekirjoitus sisältyy Docuen palveluun.

Turvaa selustasi huolellisella dokumentaatiolla

Lomautuksesta viestiminen ja sen dokumentointi on kaikissa lomautustilanteissa sekä juridisesti että työyhteisön luottamuksen kannalta tärkeää. Laadithan siis kaikki asiakirjasi huolellisesti – Docuen laadukas ja täysin digitaalinen palvelukokonaisuus on apunasi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group