Lomautuksen ennakkoselvitys (englanniksi)

Kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon, työntekijälle on annettava siitä viipymättä ennakkoselvitys. Ennakkoselvitys on ikään kuin ennakkovaroitus tulevasta lomautuksesta. Tämä ennakkoselvityksen malli on englanniksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijöitä tulee alustavasti informoida heti, kun lomautus on vääjäämätön

Lomauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde ei pääty. Kun lomautustarve on syntynyt, työnantajan tulee viipymättä esittää työntekijöille tai työntekijöiden edustajalle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Ennakkoselvityksestä tulee käydä ilmi lomautuksen perusteet sekä sen arvioitu laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto.

Hyödynnä juristiemme laatimat englanninkieliset mallisisällöt

Englanninkielisen ennakkoselvityksen laatiminen onnistuu helpoiten juristiemme laatimalla ennakkoselvityksen mallilla. Palvelumme kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset juridiset lausekkeet automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen pohja, vaan älykäs ennakkoselvityksen malli, joka muuntuu tilanteeseesi sopivaksi.

Selvitys on syytä antaa todisteellisesti

Selvitys on syytä antaa kirjallisesti ja todisteellisesti, jotta työnantaja voi jälkikäteisesti näyttää täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Voit pyytää asiakirjaan selvityksen vastaanottajan allekirjoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella, jolloin tapahtumista jää aikaleimat ja muut tekniset todisteet tulevaisuuden varalta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group