Kilpailukieltosopimus, työsuhde (ruotsiksi)

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteensa jälkeen. Tämä kilpailukieltosopimuksen malli on ruotsiksi.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kilpailukielto edellyttää erityisen painavaa syytä

Työsuhteen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Tällaisen painavan syyn täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttavat työnantajan liiketoimintaympäristö, tarve liikesalaisuuksien säilyttämiselle ja työntekijälle annettu erityiskoulutus. Kilpailukieltoon on perusteita esimerkiksi, jos työntekijä työskentelee tuotekehityksen parissa ja hänelle suodaan pääsy työnantajan liikesalaisuuksiin.

Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet viime vuosina, mikä on tuonut myös kritiikkiä niitä kohtaan. Perusteluiden kirjaamiseen ei siis kannata suhtautua kevytmielisesti.

Kilpailukiellosta maksettava korvausta työntekijälle

Vuoden 2022 alussa astui voimaan uusi laki, jonka mukaan jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta on maksettava korvausta työntekijälle. Vanhan lain voimassa ollessa työntekijälle oli maksettava korvausta vain, jos kilpailukiellon pituus ylitti kuusi kuukautta. Merkittävä muutos vanhaan sääntelyyn verrattuna on myös se, että nykyään korvausvelvollisuus koskee myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltoja.

Nyt ja vastaisuudessa solmittavat kilpailukiellot tulevat suoraan uuden lain ja työnantajan korvausvelvollisuuden soveltamisen piiriin. Sen sijaan ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin sovelletaan uutta lakia ja sen mukanaan tuomaa työnantajan korvausvelvollisuutta vasta vuoden siirtymäajan jälkeen.

Laadukas ruotsinkielinen kilpailukieltosopimus Docuella

Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla laadit vaivattomasti kilpailukieltosopimuksen, jossa on otettu huomioon laissa asetetut rajoitukset. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee ruotsinkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group