Kilpailukieltosopimus, työsuhde (englanniksi)

Kilpailukieltosopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, ettei työntekijä saa osallistua mihinkään kilpailevaan toimintaan määrättynä aikana työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä kilpailukieltosopimuksen malli on englanniksi.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kilpailukiellolle tulee olla painavat perusteet

Työntekijällä on lain mukaan velvollisuus olla harjoittamatta kilpailevaa toimintaa työnantajansa kanssa aina työsuhteen aikana. Erillisellä kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta myös määrätyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukiellolle tulee lain mukaan olla erityisen painavat perusteet. Kilpailukiellon puolesta puhuvat esimerkiksi työntekijän korkea asema työnantajan palveluksessa, tietämys merkittävistä liikesalaisuuksista sekä työnantajan työntekijälle kustantama erityiskoulutus. Kaikki oleelliset syyt on tarkoituksenmukaista kirjata sopimukseen, jotta työnantaja voi jälkikäteisesti helpommin todistaa, ettei sopimusta ole tehty perusteettomasti.

Kilpailukieltosopimuksen solmiminen on maksullista työnantajalle

Kilpailukieltosääntely muuttui 1.1.2022 siten, että nykyään kilpailukieltosopimuksen solmimisesta seuraa suoraan lain nojalla velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta rajoitusajalta. Rajoitusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kilpailukielto on voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos taas rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Rajoitusaika voi olla enintään yhden vuoden pituinen.

Uutta lakia sovelletaan sen voimaantulosta lähtien tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin saman tien. Sen sijaan ennen vuotta 2022 tehtyihin sopimuksiin kyseistä lakia sovelletaan täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 lähtien.

Näin laadit englanninkielisen kilpailukieltosopimuksen helpoiten

Englanninkielinen kilpailukieltosopimus syntyy vaivattomasti Docuen helppokäyttöisellä kilpailukieltosopimuksen mallilla. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset sopimustekstit vastaustesi perusteella. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen kilpailukieltosopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jolla pienennät sopimusriskejäsi ja helpotat laatimisen taakkaa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group