Asiakirjamallit

Etätyösopimus, EN [Remote work agreement]

Pikavalinnoin laadittava englanninkielinen etätyösopimus, jolla voit sopia helposti muun muassa työn suorituspaikasta, työntekijän tavoitettavuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Milloin kyse on etätyöstä?

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään muualla kuin tavallisella työntekopaikalla. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi työntekijän kotona, mökillä tai erillisessä etätyötä varten hankitussa työtilassa. Työn tekeminen voi tapahtua kokonaan tai osittain etätyönä.

Etätyö on työtä siinä missä työnantajan tiloissa tehtävä työkin

Etätyö ei ole erillinen työsuhdemuoto, eikä etätyö lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän asemaan. Etätyössä vain työn suorituspaikka muuttuu. Etätyöhön sovelletaan samoja työlainsäädännön säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä kuin vastaavaan varsinaisella työpaikalla tehtävään työhön. Etätyö on siis lähes kaikissa tapauksissa työtä, jota työnantajan tulee valvoa ja johon soveltuvat esimerkiksi työaikalain rajoitukset.

Sujuva etätyö edellyttää sopimista

Kirjallinen etätyösopimus kannattaa laatia, jos työntekijä tekee säännöllisesti etätyötä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta. Laadukkaalla etätyösopimuksella ehkäiset riitoja sekä parannat työnantajakuvaasi.

Etätyösopimuksessa on tärkeää sopia kaikista etätyön keskeisistä ehdoista, kuten siitä, milloin etätyötä saa tehdä sekä kuka vastaa etätyössä tarvittavien työvälineiden hankkimisesta.

Laadukas etätyösopimus englanniksi

Docuen etätyösopimuksen malli sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt, joista voit valita omaan sopimukseesi mieluisat. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Kyseessä ei siis ole yksittäinen englanninkielinen etätyösopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jonka avulla laadit omiin tarpeisiisi soveltuvan sopimuksen lähes automaattisesti.

Malliehdot lukemattomiin eri tilanteisiin

Englanninkielinen etätyösopimuksen mallimme sisältää vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön perustuvat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
  • Sopimuksen kesto
  • Etätyönä tehtävä työ
  • Työaika ja tavoitettavuus
  • Työvälineet
  • Puhelin- ja internetyhteys
  • Etätyön suorituspaikka ja ergonomia
  • Tietosuoja ja tietoturva

Tarvittaessa voit muokata malliehtojamme sekä lisätä sopimukseen omia sisältöjäsi.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023