Asiakirjamallit

Asunto-osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa. Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Vastuu pöytäkirjan laatimisesta on kokouksen puheenjohtajalla. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarpeen vaatiessa

Asunto-osakeyhtiön (eli taloyhtiön) ylimääräinen yhtiökokous on tavallisesti tarpeen tilanteessa, jossa jokin asia on niin kiireellinen, ettei siitä päättämistä voida siirtää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päätöksenteon tai menettelysäännösten (esim. koolle kutsumisen) osalta ylimääräinen yhtiökokous ei eroa varsinaisesta yhtiökokouksesta.

Kenellä on oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta?

Taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä ensinnäkin silloin, jos hallitus tai yhtiökokous katsoo sen aiheelliseksi tai yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Ylimääräinen yhtiökokous on järjestettävä myös tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan vaatimuksesta.

Lisäksi osakkeenomistajilla, joilla on yhteensä 1/10 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä. Tällöin vaatimus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle ja kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten. On tärkeää huomioida, että asian on oltava sellainen, joka kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjan laatimisesta vastaa kokouksen puheenjohtaja. Vähintäänkin kokouksen puheenjohtajan sekä yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön on allekirjoitettava pöytäkirja.

Pöytäkirja on pidettävä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta yhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirjasta tulee myös toimittaa jäljennös osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä.

Laadukas ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja muutamassa minuutissa

Docuella laadit hetkessä lain vaatimukset täyttävän pöytäkirjan. Mikä parasta, kaikki on nopeaa ja vaivatonta. Valittavissasi on kaikki tavallisimmat sekä myös harvinaisemmat päätöksentekotilanteet. Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia ja pohjautuvat asunto-osakeyhtiölain sääntelyyn. Voit myös muokata ja luoda sisältöä vapaasti.

Lopputuloksena on aina laadukas ja juuri kyseisen taloyhtiön tilanteeseen soveltuva pöytäkirja. Hyvin tehdystä pöytäkirjasta on helppo myöhemmin tarkistaa päätetyt asiat.

Vapaudu paperista

Palvelumme ansiosta taloyhtiön hallinnointi on sujuvampaa kuin koskaan aikaisemmin. Pöytäkirjat ja muut dokumentit voidaan allekirjoittaa palvelussa sähköisesti ja ne arkistoituvat automaattisesti. Voit siis unohtaa mappien ja papereiden pyörittämisestä sekä tulostamisesta koituvan ylimääräisen vaivan.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 22.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023