Asiakirjamallit

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen kutsu

Docuella laadit pätevän ja laadukkaan yhtiökokouskutsun asunto-osakeyhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, ylimääräiseen yhtiökokoukseen tai yhtiökokouksen jatkokokoukseen. Yhtiökokouksen kutsuminen lainmukaisesti on tärkeää, sillä yhtiökokouksessa tehdyt päätökset voidaan mitätöidä laiminlyöntien seurauksena. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 1.11.2023

Taloyhtiön yhtiökokous pidetään joka tilikausi ja tarvittaessa

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä asunto-osakeyhtiössä (eli taloyhtiössä) kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. Ylimääräinen yhtiökokous taas on pidettävä muun muassa silloin, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi.

Kutsumisvelvollisuus yhtiökokoukseen hallituksella

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen on hallituksen vastuulla. Lähtökohtaisesti kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta.

Mikäli kutsu koskee yhtiökokouksen jatkokokousta, tulee kutsu lähettää vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Mikäli jatkokokous pidetään alle neljän viikon kuluessa yhtiökokouksesta, ei erillistä kutsua jatkokokoukseen tarvitse toimittaa.

Yhtiökokouskutsun sisällöstä määrätään lailla

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, koollekutsuja, kokousaika ja -paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat sekä, missä ja milloin kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.

Kutsun laiminlyönti riskialtista

Yhtiökokouksen koollekutsuminen lainmukaisesti on tärkeää, koska yhtiökokouksessa tehdyt päätökset voidaan mitätöidä laiminlyöntien vuoksi. Asiasta, jossa ei ole noudatettu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kokouskutsusta tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita laiminlyönti koskee.

Helpoin tapa laatia kutsu yhtiökokoukseen

Docuella laadit pätevän ja laadukkaan yhtiökokouskutsun asunto-osakeyhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, ylimääräiseen yhtiökokoukseen tai yhtiökokouksen jatkokokoukseen.

Saat käyttöösi juristiemme laatiman asiakirjamallin, jossa on valmiiksi muotoillut kirjaukset laissa vaadittuihin vakiokohtiin sekä tyypillisiin päätöksiin, joita taloyhtiössä yleensä tehdään (esim. tilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen, kiinteistön kunnossapito ja tilintarkastajan valinta). Voit valita haluamasi kohdat vaivattomasti monivalintojen avulla ja lisätä vapaasti myös omia sisältöjä. Kyse ei siis ole vain yksittäisestä yhtiökokouskutsun pohjasta, vaan modernista suomalaisesta teknologiasta, jolla taloyhtiön yhtiökokouskutsu syntyy hetkessä.

Docuen hyödyt taloyhtiölle

  1. Juristiemme laatimat vakiosisällöt pöytäkirjoihin ja sopimuksiin takaavat aina laadukkaan lopputuloksen
  2. Palveluun sisältyvä sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja vaivaa
  3. Koko hallinto on keskitetty yhteen sähköiseen arkistoon, josta dokumentit ovat helposti löydettävissä
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 1.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion