Uppdragsavtal (på engelska)

Med ett uppdragsavtal köper uppdragsgivaren ett tydligt definierat uppdrag, eller en tjänst, av uppdragstagaren. Genom att noga reglera uppdragsförhållandet försäkrar sig parterna om ett mer effektivt samarbete. Detta är ett uppdragsavtal på engelska.
Skapa dokument
Lagstiftning 🇸🇪
Språk 🇬🇧

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

En avtalsmall – flera benämningar

Syftet med ett uppdragsavtal är att kunden/beställaren köper en viss tjänst eller ett visst uppdrag av en leverantör. Typiska uppdragsavtal är fastighetsförmedlings-, konsult- och serviceavtal. Hur avtalet benämns har däremot i praktiken ingen vidare betydelse. Det viktigaste är istället vad avtalet reglerar och om uppdraget eller tjänsten är tillräckligt tydligt definierad.

Uppdrag eller anställning

Parterna: Uppdraget i ett uppdragsförhållande kan äga rum mellan två näringsidkare, en näringsidkare och en privatperson eller två privatpersoner medan ett anställningsavtal endast omfattar en relation mellan en privatperson och en näringsidkare. I vissa delar kan ett uppdragsavtal likna ett anställningsavtal, men det finns betydande skillnader mellan ett uppdrag och en anställning.

Arbetstagare är mer skyddade: Arbetstagare besitter ett mer långtgående skydd än uppdragstagare då de omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen. En uppdragstagare omfattas inte av samma lagstiftning utan förhållandet bedöms istället utifrån handelsrätten och allmänna avtalsrättsliga principer. Det är därför inte otroligt att en arbetsgivare kan vilja påstå att ett uppdragsförhållande föreligger, trots att det egentligen rör sig om en anställning, för att komma runt den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen.

Det finns vissa förutsättningar som kan tala för att det rör sig om ett uppdragsavtal och inte ett anställningsavtal:

  • förhållandet mellan parterna är av tillfällig natur,
  • den presterande jämställs, både ekonomiskt och socialt, med en företagare,
  • den presterande parten styr själv sitt arbete, utan ledning eller direktiv från annan part (arbetsgivare),
  • den presterande parten är inte begränsad till en huvudman utan kan utföra arbeten åt flera huvudmän samtidigt,
  • den presterande parten står och ansvarar själv för de verktyg som krävs för arbetet – exempelvis maskiner eller datorer.

Vid en bedömning av om det föreligger ett uppdrags- eller anställningsavtal kommer beaktande att tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är således endast en domstol som kan avgöra huruvida det faktiskt föreligger ett uppdrags- eller anställningsförhållande. Ju mer reglerat ert uppdragsavtal är desto bättre stöd har ni för att förhållandet i själva verket rör ett uppdrag och inte en anställning. Var därför noga med att nedteckna alla viktiga faktorer i avtalet.

Viktiga villkor

Det finns ett par villkor som kan vara värda att fästa lite extra uppmärksamhet vid när man upprättar ett uppdragsavtal på engelska.

Exempel på viktiga villkor som finns tillgängliga via Docues Uppdragsavtal engelska är:

  • Arvode,
  • Sekretess,
  • Användning av underleverantörer, och
  • Rätt till immaterialrätter som uppstår som en följd av uppdraget.

Hur kan Docue hjälpa mig att upprätta ett uppdragsavtal på engelska?

Med Docue kan den juridiska processen helt digitaliseras. Med hjälp av plattformen kan du enkelt upprätta, arkivera och signera avtal helt digitalt. Avtalsvillkoren är skapade av våra egna jurister och anpassas efter din inmatade information. Processen blir därför både enklare och billigare än traditionellt avtalsskapande. Om du skulle stöta på problem eller har en fundering kring en klausul eller ett villkor kan du höra av dig till våra jurister, helt utan extra kostnad, så hjälper dem dig.


Tags: Uppdragsavtal engelska, uppdragsavtal mall engelska, uppdragsavtal på engelska, uppdragsavtal engelska mall, Commission Agreement.

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio