Dokumentmallar

Underleverantörsavtal, EN [Subcontract]

Underleverantörsavtal kan användas som ett komplement till ett huvudavtal mellan två parter. Underleverantörer används ofta vid de tillfällen där beställaren inte själv hinner med eller besitter kompetensen för att fullgöra projektet själv. Denna avtalsmall är på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 dec. 2022

Ta hjälp av en underleverantör

En underleverantör kan användas vid projekt där beställaren inte besitter kompetensen att själv utföra vissa delar av projektet. Genom att anlita en underleverantör i de situationer där kompetensen brister, säkerställs kvaliteten av samarbetet för samtliga parter.

Oberoende parter

Det är en stor skillnad mellan en underleverantör och en anställd. I ett underleverantörsförhållande agerar alla parter externt, varför inget anställningsförhållande uppstår. Det är istället fråga om ett trepartsförhållande där leverantören är en självständig part i förhållande till beställaren som i sin tur utför ett uppdrag åt den slutliga kunden. Beställarens anställda har således ingen koppling till varken den slutliga kundens eller underleverantörens företag, utan dessa tre agerar som självständiga parter oberoende av varandra.

Reglera avtalet noggant

Inte sällan kan det uppstå tvister kopplade till exempelvis omfattningen av underleverantörsavtalet och vad som faktiskt ska ingå i tjänsten. Det lönar sig därför att sätta tydliga ramar kring förväntningarna på slutresultatet samt när varje del i projektet måste vara utfört. Ofta går uppstådd frustration att koppla samman med bristfällig reglering i avtalet. Det som inte regleras i avtalet avgörs istället genom branchpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Dessa tar dock inte hänsyn till de specifika parterna eller dess omständigheter, varför de inte alltid säkert tillfredställer parternas individuella behov på bästa sätt.

Upprätta ett kvalitativt underleverantörsavtal på engelska

Med Docues hjälp kan du snabbt och enkelt upprätta ett omfattande underleverntörsavtal. Avtalet skräddarsys efter de försutsättnignar du löpande anger. Till avtalsvillkoren finns förklaringar kring vad som är viktigt att tänka på, och vad en reglering egentligen innebär.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 dec. 2022

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair