Dokumentmallar

Uppdragsavtal på engelska

Med hjälp av ett uppdragsavtal kan en uppdragsgivare köpa ett tydligt definierat uppdrag eller en tjänst, av en uppdragstagare. Genom att reglera uppdragsförhållandet med viss försiktighet och noggranhet kan du försäkrar dig att dina avtalsparter bidrar med ett gott samarbete. Det här är en mall för uppdragsavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Ett avtal – flera benämningar

Syftet med ett uppdragsavtal är att kunden/beställaren köper en viss tjänst eller ett visst uppdrag av en leverantör. Typiska uppdragsavtal är fastighetsförmedlings-, konsult- och serviceavtal. Hur avtalet benämns har däremot i praktiken ingen vidare betydelse. Det viktigaste är istället vad avtalet reglerar och om uppdraget eller tjänsten är tillräckligt tydligt definierad.

Ett uppdrag eller en anställning?

Privatpersoner & företag: Uppdraget i ett uppdragsförhållande kan äga rum mellan två näringsidkare, en näringsidkare och en privatperson eller två privatpersoner medan ett anställningsavtal endast omfattar en relation mellan en privatperson och en näringsidkare. I vissa delar kan ett uppdragsavtal likna ett anställningsavtal, men det finns betydande skillnader mellan ett uppdrag och en anställning.

Arbetstagare har ett mer omfattande skydd: Arbetstagare besitter ett mer långtgående skydd än uppdragstagare då de omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen (LAS). En uppdragstagare omfattas inte av samma lagstiftning utan förhållandet bedöms istället utifrån handelsrätten och allmänna avtalsrättsliga principer. Det är därför inte otroligt att en arbetsgivare kan vilja påstå att ett uppdragsförhållande föreligger, trots att det egentligen rör sig om en anställning, för att komma runt den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen.

Det finns vissa förutsättningar som kan tala för att det rör sig om ett uppdragsavtal och inte ett anställningsavtal:

  • förhållandet mellan parterna är av tillfällig natur,
  • den presterande jämställs, både ekonomiskt och socialt, med en företagare,
  • den presterande parten styr själv sitt arbete, utan ledning eller direktiv från annan part (arbetsgivare),
  • den presterande parten är inte begränsad till en huvudman utan kan utföra arbeten åt flera huvudmän samtidigt,
  • den presterande parten står och ansvarar själv för de verktyg som krävs för arbetet – exempelvis maskiner eller datorer.

Vid en bedömning av om det föreligger ett uppdrags- eller anställningsavtal kommer beaktande att tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är således endast en domstol som kan avgöra huruvida det faktiskt föreligger ett uppdrags- eller anställningsförhållande. Ju mer reglerat ert uppdragsavtal är desto bättre stöd har ni för att förhållandet i själva verket rör ett uppdrag och inte en anställning. Var därför noga med att nedteckna alla viktiga faktorer i avtalet.

Viktiga villkor

Det finns ett par villkor som kan vara värda att fästa lite extra uppmärksamhet vid när man upprättar ett uppdragsavtal på engelska.

Exempel på viktiga villkor som finns tillgängliga via Docues Uppdragsavtal engelska är:

  • Arvode,
  • Sekretess,
  • Användning av underleverantörer, och
  • Rätt till immaterialrätter som uppstår som en följd av uppdraget.

Använd Docue för att skapa uppdragsavtal på engelska

Med Docue kan den juridiska processen digitaliseras helt och hållet. Med hjälp av vår plattform kan du enkelt upprätta, signera och förvara dina avtal - allt på en och samma plattform.

Samtliga avtalsvillkor är skapade av våra in-house jurister som ständigt uppdaterar mallarna för att innehållet ska överenstämma med den senaste lagstiftningen inom respektive rättsområde. Innehållet i mallen anpassas städnigt efter den information du anger. Processen blir därför både enklare och billigare än traditionellt avtalsskapande. Testa vår tjänst idag!


Tags: uppdragsavtal engelska, uppdragsavtal mall engelska, uppdragsavtal på engelska, uppdragsavtal engelska mall, commission agreement.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair