Dokumentmallar

Köpeavtal, lös egendom konsumentförhållande, EN [Contract of Sale, Consumer]

I konsumentrelationer är det den tvingande konsumentköplagen som skyddar konsumenten. Lagen fastställer ett antal villkor som parterna måste förhålla sig till vid upprättandet av ett köpeavtal på konsumenträttens område. Med denna mall kan du upprätta ett köpeavtal i konsumentförhållanden på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Köp av lös egendom är formfritt

Lös egendom är all egendom som inte är fast. Till fast egendom räknas jord som i sin tur inkluderar sådant som fastigheter, mark och skog. Exempel på lös egendom är istället fordon, värdepapper och datorer. Lös egendom brukar ibland kallas för lösa saker eller varor. När det kommer till upprättandet av ett köpeavtal på konsumenträttens område är huvudregeln att det föreligger formfrihet mellan parterna. Det innebär att parterna i stort sett själva kan välja hur avtalet ska ingås. Såväl muntliga som skriftliga köpeavtal är därför juridiskt bindande. Däremot finns det ett antal bindande regler som parterna har att ta hänsyn till. Dessa regler är upprättade för att på bästa sätt skydda konsumenten.

Föremålet för köpet

I enlighet med uppdateringarna av den tidigare konsumentköplagen omfattas numera även tillhandahållandet av digitala tjänster och digitalt innehåll av konsumentköplagens regler. Till följd av detta får du i början av avtalet välja huruvida avtalet ska omfatta en vara, en digital tjänst eller ett digitalt innehåll. Baserat på det val du gör kommer avtalets innehåll att ändras och anpassas efter din specifika situation.

Använd Docue för att skapa ett köpeavtal i konsumentförhållande

Docues mall för köpeavtal i konsumentförhållanden innehåller modellvillkor på engelska som utarbetats av våra jurister. Medan du skapar ditt avtal får du kontinuerlig information om vad du bör beakta i förhållande till specifika klausuler och villkor. Om du önskar kan du redigera våra modellvillkor eller lägga till helt egna villkor i avtalet. Avtalet är på detta vis dynamiskt, vilket innebär att det anpassas efter de förutsättningar du anger. Det är således inte fråga om ett standardformulär eller en statisk wordfil utan ett avtalsupprättningssystem som hjälper dig att upprätta och hålla koll på dina handlingar.

Elektronisk signering gör jobbet enklare

Med Docue kan du skriva under alla dina dokument elektroniskt var du vill. Båda avtalsparter får en egen digital kopia av det undertecknade kontraktet. Välj mellan att signera med touch-screen signatur eller via mobilt BankID.


Tags: konsumentköp, konsumentköp engelska, köpeavtal konsument.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair