Dokumentmallar

Köpekontrakt – mall, lös egendom

Vid köp av lös egendom är parterna fria att själva komma överens om avtalsvillkoren i den utsträckning de önskar. Det är däremot alltid rekommenderat att köpeavtal (köpekontrakt) ingås skriftligen då skriftliga avtal minskar risken för såväl oklarheter som bevissvårigheter. Använd Docues köpekontrakt mall för enkelt upprättande av ditt köpekontrakt. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 12 sep. 2023

Köpeavtal (köpekontrakt) – lös egendom

Lös egendom är enligt legaldefinition all egendom som inte är fast egendom. Lös egendom kan därigenom vara allt ifrån datorer, fordon och möbler till värdepapper och medel på bankkonton. Med Docues köpekontrakt mall kan du upprätta ett köpekontrakt för en mängd olika varor.

  • Om du vill upprätta ett köpeavtal specifikt avsett för bil kan du använda dig av vår mall köpekontrakt bil.

Skriftliga köpeavtal rekommenderas

Vid upprättandet av ett köpekontrakt kan parterna i regel själva bestämma formen av avtalet. Det finns inga formkrav som förutsätts för att köpeavtalet ska anses juridiskt giltigt. Det är däremot alltid en rekommendation att upprätta köpeavtal skriftligen. Om parterna har olika uppfattningar om vad som avtalats kan de enkelt kontrollera förutsättningarna i det skriftliga köpekontraktet.

Varför Docues köpekontrakt – mall?

Docues köpekontrakt (mall) innehåller en mängd modellvillkor som är utarbetade av våra jurister. På bara några minuter kan du snabbt och enkelt upprätta högkvalitativa, juridiskt bindande köpeavtal. Genom Docues smarta teknik anpassar sig avtalet efter dina förutsättningar. Du fyller i dina uppgifter och de villkor du vill ha med, varefter avtalet skräddarsys efter din särskilda situation. Under tiden du upprättar ditt köpekontrakt får du även information om betydelsen av olika avtalsvillkor samt vad som kan vara värt att tänka på i olika situationer. Docues avtal är alltså inte färdiga standardformulär med generella villkor, utan dynamiska avtal som anpassas efter dina behov och önskemål.

Vilka punkter innehåller Docues köpeavtal?

Köpeavtal – mall: Docues köpeavtal beträffande lös egendom innehåller villkor för bland annat följande punkter:

  • Varans pris och betalningsvillkor
  • Varans beskaffenhet
  • Leveransvillkor och riskövergång
  • Garanti
  • Reklamationsrätt och preskriptionstid

Tydliga leveransvillkor minskar risken för tvister

Det är fördelaktigt att föra in ett villkor i köpekontraktet som reglerar vem som står ansvaret för varan innan och under leveransen. Det är inte ovanligt att det efter uppkomsten av en eventuell skada uppstår oenigheter kring vem som faktiskt bar ansvaret för varan. Det är därför bra att föra in ett villkor som fastställer när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Inte sällan är även en tredje part, i form av exempelvis en transportör, inblandad varför det är viktigt att reglera ansvaret även gentemot denne part.

Garantin skyddar köparen

Ett garantivillkor kan vara ytterligare ett incitament för köparen att ingå avtalet. En garanti är däremot ingenting som krävs utan ses som istället som ett extra skydd för köparen. Under garantiperioden ansvarar säljaren för att varan hålls i användbart skick. Med Docues köpekontrakt mall kan du enkelt reglera garantin i avtalet.

Utländsk motpart? Reglera lagvalet!

Visste du att man i vissa fall bör reglera lagvalet? Om avtalet behandlar en gränsöverskridande relation är det värt att föra in ett villkor i avtalet som reglerar vilket lands lag som ska appliceras på köpeavtalet. Om tillämplig lag inte har avtalats grundar sig lagvalet på lag och internationella bestämmelser. I en sådan situation kan slutresultatet bli oförutsägbart ur ena eller båda parternas perspektiv. Om både avtalsparterna och avtalsobjektet har koppling till Sverige är det inte nödvändigt att föra in ett villkor om tillämplig lag i avtalet. Om det däremot finns en tydlig koppling till ett annat land än Sverige, rekommenderas det att redan på förhand bestämma vilken lag som ska tillämpas på avtalet.

Hur undertecknar parterna köpeavtalet?

När du upprättat ditt köpeavtal med Docues köpeavtal (mall) kan du enkelt signera ditt färdiga dokument elektroniskt, antingen via dator eller telefon. Båda parter får automatiskt en egen digital kopia av det undertecknade köpeavtalet.


Tags: Köpeavtal, köpeavtal mall, köpekontrakt, köpekontrakt mall, köpeavtal exempel, köpebrev, mall köpekontrakt, enkelt köpekontrakt mall, köpeavtal lös egendom, köpeavtal lös egendom mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 12 sep. 2023

Docue ger dig tillgång till hundratals smarta dokumentmallar utformade av svenska jurister. Över 30 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair