Dokumentmallar

Leasingavtal, mall

Ett leasingavtal reglerar rätten att nyttja annans egendom i utbyte mot ersättning. Leasingavtalet kan därför sägas vara en långsiktig upplåtelse av någon annans egendom – alltså en typ av hyra. Med hjälp av Docues interaktiva leasingavtal kan du enkelt skapa ett avtal som reglerar leasing av exempelvis IT-utrustning, fordon eller olika produktionsmaskiner. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Leasingavtal – vad är det?

Ett leasingavtal reglerar rätten att nyttja annans egendom i utbyte mot ersättning. Det rör sig alltså om ett avtalsförhållande där äganderätten av föremålet aldrig förflyttas mellan parterna. Varaktigheten av ett leasingförhållande fastställs ofta till leasingobjektets livslängd. Med hjälp av Docues leasingavtalsmall kan ni snabbt och enkelt upprätta ett leasingavtal som omfattar de punkter ni anser viktigast för just ert företag.

Skillnaden mellan hyra och leasing

Det är ingen praktisk juridisk skillnad mellan leasing och hyra. Leasing brukar däremot syfta till en mer långtgående hyresperiod där det ofta finns en möjlighet för leasetagare att köpa loss föremålet för ett restvärde vid avtalets slut. Det finns olika typer av leasingalternativ.

Finansiell leasing

Det som oftast avses när man talar om leasing är så kallad finansiell leasing. Finansiell leasing innebär att ett finansbolag köper ett bestämt objekt, som kunden valt, av en säljare och sedan leasar det vidare till kunden. Finansiell leasing blir således ett trepartsarrangemang mellan leasingobjektets säljare, finansbolaget och leasetagaren.

 • Exempel: Om ett företag behöver en ny grävmaskin kan maskinen, istället för att köpas in, anskaffas genom finansiell leasing. I en sådan situation köper leasegivaren den grävmaskin som företaget valt från säljaren. Leasegivaren och leasetagaren ingår i sin tur ett leasingavtal, i vilket villkoren för leasingen avtalas. Leasegivaren äger grävmaskinen under avtalsperioden och leasetagaren betalar endast för rätten att nyttja objektet.

Ett avtal som reglerar transaktionen mellan säljaren och finansbolaget kan upprättas separat med hjälp av Docues köpeavtal mall. Det finansiella leasingavtalet fungerar däremot som en typ av hyresavtal mellan finansbolaget (leasegivaren) och leasetagaren.

Operationell leasing

Ett annat vanligt alternativ är operationell leasing. Vid operationell leasing finns det endast två parter. Leasetagaren leasar då objektet direkt från leasegivaren. Vid operationell leasing ansvarar leasegivaren för leasingobjektets service, och när leasingperioden löper ut returneras leasingobjektet till leasegivaren.

 • Exempel: Operationell leasing är lämpligt i en situation där ett företag vill skaffa nya bärbara datorer till sina anställda. Återförsäljaren, som fungerar som leasegivare, ingår ett leasingavtal direkt med leasetagaren. I avtalet kan också till exempel en servicetjänst inkluderas för leasingperioden.

Fördelar med leasing

Leasing är ett bra alternativ till rena kontantköp. Det kan framförallt vara fördelaktigt inom områden där teknik och utveckling snabbt går framåt. Exempel på fördelar med leasing är:

 • Leasetagaren kan ta i bruk ny utrustning utan att binda upp företagets kapital eller behöva ta ett lån.
 • Leasingkostnaden är skattemässigt avdragsgill.
 • Det behövs ingen ytterligare säkerhet i form av kontantinsats eller liknande då säkerheten är själva leasingobjektet i sig.
 • Leasetagaren kan ofta välja att vid utgången av leasingperioden köpa loss föremålet till ett mer förmånligt pris.

Avtala leasingvillkoren i detalj

I Sverige finns ingen lag som specifikt reglerar leasingförhållanden. Parterna bör därför se till att alla frågor som är relevanta för avtalsförhållandet uttryckligen framgår av avtalet. Tvister kan uppstå i ett senare skede, särskilt vad gäller villkoren för reparationer av leasingobjektet och uppsägning av avtalet. Genom att på förhand reglera dessa villkor i Docues leasingavtal mall (leasingkontrakt mall) kan du lättare undvika potentiella tvister.

Det enklaste sättet att upprätta ett leasingavtal

Docues leasingavtal mall (leasingkontrakt mall) innehåller flera villkor som hjälper er vid upprättandet av ert leasingavtal. Villkoren har upprättats av våra jurister och anpassas kontinuerligt efter ny lagstiftning och praxis på området. Det är inte fråga om en generell avtalsmall skapad för att omfatta många situationer, utan istället ett helt nytt sätt att upprätta avtal – med hjälp av modern teknik. Allt eftersom du matar in information anpassas villkoren i ditt slutliga avtal. Du får därför ett skräddarsytt avtal varje gång.

Docues leasingavtal mall (leasingkontrakt mall) innehåller villkor för bland annat följande punkter:

 • Definition av leasingobjektet.
 • Leasingperiod.
 • Leasingavgift.
 • Underhåll av leasingobjektet.
 • Ansvarsfrågor.
 • Inlösen av leasingobjektet.

Om du vill kan du även fritt redigera och skriva innehåll själv.

Signering och arkivering

Signering: Via SMS eller e-post kan du skicka en inbjudan till din motpart att granska det leasingavtal du skapat i Docue. Din motpart kan sedan lätt skriva under avtalet med hjälp av en elektronisk signering.

Arkivering: Tjänsten arkiverar automatiskt ditt avtal till företagets avtalskonto. Du kan komma åt ditt arkiv med alla smarta enheter, varför handlingarna alltid är med dig. Även din motpart får enkelt ett eget avtalsexemplar i digital form.


Tags: leasingavtal, leasingavtal mall, oparationell leasing, finansiell leasing, oparationell finansiell leasing, finansiell leasing vs operationell, operationell eller finansiell leasing, skillnad hyra och leasing, företagsleasing, leasingkontrakt, leasingkontrakt mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair