Dokumentmallar

Leasingavtal, EN [Leasing Contract]

Ett leasingavtal rör förhållanden som reglerar långtidshyra – även kallat leasing. Genom avtalet regleras en parts nyttjanderätt till ett visst objekt. Till skillnad från ett köp innebär det att äganderätten aldrig övergår från leasegivaren till leasetagaren under perioden för leasingförhållandet. Detta är ett leasingavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 dec. 2022

Vad är ett leasingavtal?

Ett leasingavtal reglerar en långsiktig upplåtelse av varor mellan två parter. Det finns två huvudtyper av leasing.

Finansiell leasing är det som vanligen avses när man talar om leasing. Vid finansiell leasing är tre parter inblandade; leasegivaren, leasetagaren och säljaren av leasingobjektet.

  • Med docue kan du utöver leasingavtalet även upprätta ett köpeavtal mellan leasegivaren och säljaren av leasingobjektet.

Operationell leasing är ett arrangemang mellan en finansierare och en leasetagare. Leasetagaren leasar i dessa fall objektet direkt från leasegivaren (exempelvis en återförsäljare).

Gemensamt för båda formerna av leasing är att äganderätten aldrig övergår från leasegivaren till leasetagaren. Vid avtalets utgång returneras därför leasingobjektet till leasegivaren, alternativt köps ut till objektets restvärde.

Fördelar med leasing

Leasing kan vara ett bra alternativ till traditionella kontantköp. Leasing kan vara speciellt fördelaktigt när det kommer till anskaffning av produkter som omfattas av snabb teknisk utveckling.

Några av fördelarna med leasing är:

  • Leasetagaren kan nyttja ny nödvändig utrustning utan att behöva binda upp delar av sitt egna kapital eller ta nya lån.
  • Istället för att lägga ut en stor klumpsumma på en gång fördelas betalningen jämnt över hela leasingperioden.
  • I många fall kan leasetagaren köpa loss leasingobjektet till ett mer förmånligt pris efter avtalets utgång.

Leasingvillkoren bör avtalas i detalj

Det finns ingen lag i Sverige som särskilt reglerar leasingavtal. Vid bedömningen av ett leasingavtal kommer istället tolkningar från andra lagar och avtalspraxis att måsta göras. I avtalsförhållanden där det inte finns en specifik lag är det än viktigare att reglera villkoren i detalj.

Docues Leasingavtal på engelska

Med hjälp av Docues Leasingavtal engelska mall kan du enkelt upprätta ett högkvalitativt leasingavtal på engelska. Grunden till avtalet är skapat av våra jurister som möjliggjort en mängd olika utfall beroende på omständighet. Det är således inte fråga om en generell avtalsmall utan om en dynamisk modell som anpassar sig efter den information du matar in. Du väljer vilka villkor du vill ha med i ditt avtal och ges även möjlighet att själv redigera redan befintliga klausuler eller lägga till helt egna.

Exempel på villkor som finns i Docues Leasingavtal engelska är:

  • Definition av leasingobjektet.
  • Leasingperioden.
  • Underhåll och service av leasingobjektet.
  • Avtalets upphörande.
  • Tvistlösning och lagval.

Varför Docue?

Docue är ett legal-tech bolag som skapades för att underlätta företags juridiska hantering av avtal. Traditionell juridisk hantering är dyr, ofta dyrare än den behöver vara. Docue vill möta kunderna där de är. Vi anser att även små och medelstora företag ska ha enkel tillgång till högklassiga juridiska avtal så att de kan fokusera på att växa och utvecklas på marknaden.

Därför skapade vi Docue; en smart allt i ett lösning där du kan göra allt ifrån att upprätta, signera och arkivera alla ditt företags juridiska avtal. Docues jurister och IT-experter jobbar kontinuerligt med att utveckla plattformen för att den på bästa sätt ska kunna möta kundernas behov. Uppstår en fråga kring ett avtal kan du alltid använda dig av dokumentets infoboxar som vägleder dig steg för steg om vad du bör tänka på kring exempelvis en viss klausul.

Läs gärna mer om vad våra kunder tycker om oss här, och kom igång med smart avtalsupprättning redan idag!


Tags: Leasingavtal engelska, leasingavtal mall engelska, leasingavtal på engelska, leasingavtal engelska mall.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 dec. 2022

Docue ger dig tillgång till hundratals smarta dokumentmallar utformade av svenska jurister. Över 30 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair