Dokumentmallar

Köpeavtal, lös egendom

Vid köp av lös egendom kan parterna själva komma överens om avtalsvillkor i den utsträckning som behövs. Det är dock rekommenderat att köpeavtal (köpekontrakt) ingås skriftligen då risken för oklarheter och eventuella bevissvårigheter minskas avsevärt. Använda Docues köpeavtal mall för ett enkelt upprättande av dina köpeavtal. Läs mer
Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad 4 nov. 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Köpeavtal (köpekontrakt) – lös egendom

Med lös egendom förstås all egendom som inte är fast – det vill säga jord, som i sin tur är indelad i fastigheter. Lös egendom är kan därigenom vara allt ifrån datorer, fordon, värdepapper, möbler och medel på bankkonton. Med Docues köpeavtal mall (köpekontrakt mall) kan du upprätta köpeavtal för en mängd olika varor.

  • Om du vill upprätta ett köpeavtal specifikt avsett för bil kan du använda dig av vår mall köpekontrakt bil

Skriftliga köpeavtal rekommenderas

Vid upprättandet av ett köpekontrakt kan parterna i regel själva bestämma formen för avtalet. Det finns inga formkrav som förutsätts för att köpeavtalet ska anses juridiskt giltigt. Det är däremot alltid en rekommendation att upprätta köpeavtal skriftligt. Om parterna har olika uppfattningar om vad som avtalats kan de enkelt kontrollera förutsättningarna i det skriftliga köpekontraktet.

Varför Docues köpekontrakt mall?

Docues köpekontrakt mall innehåller en mängd modellvillkor som är utarbetade av våra jurister. På bara några minuter kan du snabbt och enkelt upprätta högkvalitativa, juridiskt bindande, köpeavtal. Genom Docues smarta teknik anpassar sig avtalet efter dina förutsättningar. Du fyller i dina uppgifter och de villkor du vill ha med, varefter avtalet skräddarsys efter din särskilda situation. Under tiden du upprättar ditt köpekontrakt får du även råd och tips om betydelsen av olika avtalsvillkor samt vad som kan vara värt att tänka på i olika situationer. Docues avtal är alltså inte färdiga standardformulär med generella villkor, utan dynamiska avtal som anpassas efter dina behov och önskemål.

Vilka punkter innehåller Docues köpeavtal mall?

Docues köpeavtal mall beträffande lös egendom innehåller villkor för bland annat följande punkter:

  • Föremålet för köpet
  • Köpesumma och betalningsvillkor
  • Leveransvillkor
  • Garanti
  • Säljarens ansvar för fel
  • Tillämplig lag (internationella köp)

Tydliga leveransvillkor minskar risken för tvister

Det är fördelaktigt att föra in ett villkor i köpekontraktet som reglerar vem som står för ansvaret för varan innan och under leveransen. Det är inte ovanligt att det efter uppkomsten av en eventuell skada uppstår oenigheter kring vem som faktiskt bar ansvaret för varan. Det är därför bra att föra in ett villkor som fastställer vem som står för leveranskostnaderna, vad som händer om leveransen eventuellt försenas, samt när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Inte sällan är även en tredje part, i form av en transportör, inblandad varför det är viktigt att reglera ansvaret även gentemot denne part.

Garantin skyddar köparen

Om säljaren erbjuder en garantiperiod kan det medföra att köparen är mindre tveksam till att ingå köpet. En garanti är däremot ingenting som krävs i ett köpeavtal utan ses som ett extra skydd för köparen. Under garantiperioden ansvarar säljaren för att föremålet för köpet hålls i användbart skick. Med Docues köpekontrakt mall kan du enkelt reglera garantin i avtalet.

Utländsk motpart? Reglera lagvalet

Visste du att man i vissa fall bör reglera lagvalet? Om avtalet behandlar en gränsöverskridande relation är det värt att föra in ett villkor i avtalet som reglerar vilket lands lag som ska appliceras på köpeavtalet. Om tillämplig lag inte har avtalats grundar sig lagvalet på lag och internationella bestämmelser. I en sådan situation kan slutresultatet bli oförutsägbart ur ena eller båda parternas synvinkel. Om både avtalsparterna och avtalsobjektet har koppling till Sverige är det inte nödvändigt att föra in ett villkor om tillämplig lag i avtalet. Om det däremot finns en tydlig koppling till ett annat land än Sverige, rekommenderas det att redan på förhand bestämma vilken lag som ska tillämpas på avtalet.

Hur undertecknar parterna köpeavtalet?

När du upprättat ditt köpeavtal med Docues köpeavtal mall kan du enkelt signera ditt färdiga dokument elektroniskt, antingen via dator eller telefon. Båda parter får automatiskt en egen digital kopia av det undertecknade köpeavtalet.


Tags: Köpeavtal, köpeavtal mall, köpekontrakt, köpekontrakt mall, köpeavtal exempel, köpebrev, mall köpekontrakt, enkelt köpekontrakt mall, köpeavtal lös egendom, köpeavtal lös egendom mall.

Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad 4 nov. 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022