Dokumentmallar

Leveransgodkännande, mall

Upprätta ett leveransgodkännande som en bekräftelse på ditt hyres- eller leasingavtal. Använd dig av Docues leveransgodkännande mall. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Vad är ett leveransgodkännande?

Syfte: Syftet med ett leveransgodkännande är dels att säkerställa att avtalsobjektet mottagits av den mottagande parten, dels en bekräftelse om att objektet motsvarar förväntningarna enligt avtalet. Det är fördelaktigt att upprätta ett leveransgodkännande när objektet levereras av en tredje part, en leverantör, då den mottagande parten inte i efterhand kan påstå att objektet aldrig levererats.

Hyra och leasing: Leasing och hyra är rent juridiskt ett sätt att upplåta egendom utan att äganderätten övergår från den uthyrande parten. Genom ett hyres- eller leasingavtal kommer parterna överens om dels vilken vara som upplåts, dels vilka villkor som ska gäller vid upplåtelsen. Det är ingen praktisk juridisk skillnad när det kommer till hyra och leasing. Däremot brukar leasing omfatta situationer där upplåtelsen är mer långvarig och där det ofta finns en möjlighet att köpa ut den leasade varan för ett restvärde vid avtalets slut.

Signering: Leveransgodkännandet signeras av den mottagande parten varefter den uthyrande parten äger en rätt att påbörja fakturering. Det föreligger inget krav på att ett leveransgodkännande måste upprättas, men det rekommenderas då det är till fördel i bevishänseende för samtliga parter.

Upprätta ditt leveransgodkännande med Docues leveransgodkännande mall. Du kan även enkelt bifoga huvudavtalet till ditt leveransgodkännande!

Tags: leveransgodkännande, leveransgodkännande mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair