Dokumentmallar

Hyreskontrakt för lokal, mall

Vanligtvis upprättas ett hyreskontrakt för lokal mellan olika företag d.v.s. juridiska personer. I de flesta fall önskar man att hyra ut en yta att använda som arbetsplats eller kontor för sina anställda. Med hjälp av detta dokument kan du upprätta ett hyresavtal för lokal (mall) som passar alla typer av verksamheter och situationer. Mallen är på svenska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Vad är ett hyreskontrakt för lokal (mall)?

Ändamålet är avgörande: Ett hyreskontrakt för lokal behövs när en fastighet uthyres för något annat ändamål än bostadsändamål. Vid uthyrning av en lokal som exempelvis är avsedd att användas utifrån kontors- eller butikshänseende talar man alltså om ett hyresavtal för en affärslokal.

Alltid inom ramen för ändamålet: En huvudregel är att hyresgästen endast får använda lokalen inom ramen för det avsedda ändamålet med uthyrningen. Därför ska ändamålet alltid framgå tydligt i hyreskontraktet.

Ett skriftligt avtal – viktig utgångspunkt i alla hyresförhållanden

Ett hyreskontrakt för lokal kan ingås på två huvudsakliga sätt:

 • genom ett skriftligt avtal, och
 • ett muntligt avtal.

Ett skriftligt avtal är att föredra: När du ska välja mellan att upprätta hyreskontraktet är det viktigt att båda parter är medvetna om sina rättigheter respektive skyldigheter. Problemet med muntliga avtal är att de bidrar till meningsskiljaktigheter, gäller alltid på obestämd tid, samt inte är giltiga när någon av parterna begär ett skriftligt avtal.

Du finner mer om skillnaderna mellan skriftliga och muntliga avtal här

Hur fungerar ett hyreskontrakt för lokal?

Avtala om centrala villkor: I hyreskontraktet ska hyresvärden reglera de mest centrala villkoren i hyresförhållandet. Kontraktet upprättas gemensamt av parterna och innehåller punkter som vardera part vill reglera. Med vår hyreskontrakt för lokal (mall) kan du reglera, enligt både lag och egna villkor, punkter som:

 • Definition av hyresobjektet
 • Hyrestid
 • Arvode och betalningsvillkor för hyra
 • Deposition och andra säkerheter
 • Skyltning och reklam
 • Möjlighet till andrahandsuthyrning
 • Underhåll- och reparationsansvar
 • Sekretess
 • Förverkande grunder, och mycket mer!

Så gör du: I avtalet kan du även du redigera Docues standardvillkor efter dina preferenser samt lägga till ditt eget innehåll. Våra dokument guidar dig steg för steg så att du inte missar några obligatoriska punkter för att säkerställa avtalets giltighet och undvika motstridigheter.

En närmare förklaring – hyresobjektets skick

För hyresvärden finns det en rad frågor som måste beaktas vid upprättandet av hyreskontraktet. Hyresvärden ska vid upprättandet ställa och besvara frågor som:

I vilket skick får jag hyra ut hyresobjektet?

I början av hyresförhållandet och under ett pågående hyresförhållande måste hyresobjektet vara i sådant ett skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig med beaktande av hyresobjektets ålder, skicket på de lokaler som används för motsvarande ändamål i området samt andra lokala förhållanden. Parterna kan dock enligt överenskommelse avvika från denna utgångspunkt.

Hur ska hyresgästen sköta lokalen?

Hyresgästen måste sköta hyresobjektet med noggrannhet och omtänksamhet. Hyresgästen ansvarar inte för sedvanligt slitage som uppstår då lokalen används på det sätt som fastställts i avtalet, om det är så att hyresvärden ansvarar för hyresobjektets skick och underhåll.

Lönar det sig att på något sätt redogöra för lokalens skick i hyresavtalet?

Som man ser är det viktigt att hyresvärden på något sätt tar ställning till hyresobjektets skick. Det är ett bra sätt för hyresvärden att sig från påståenden om att lokalen inte är i det skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig, samt förklara eventuella avvikelser.

Var tydlig i förväg och undvik konflikter: Om det finns vissa brister i hyresobjektet bör de nämnas i hyreskontraktet. I många fall används villkoret ”befintligt skick”, som syftar till att, på ett övergripande sätt, definiera hyresobjektets skick vid den gemensamma besiktningen. Notera att villkoret inte befriar hyresvärden från ansvar om hyresgästen inte med rimlig aktsamhet hade kunnat upptäcka eller förvänta sig en viss brist i hyresobjektet.

Varför ska jag använda mig av Docue för upprättandet av ett hyreskontrakt för lokal?

Vi på Docue arbetar ständigt med att utveckla och revidera juridiskt giltiga dokument i vår avtalsplattform. Jordabalkens regler är svåra att avläsa för den okunnige, och därför har vi utvecklat dynamiska avtalsmallar som vägleder hyresvärden att skapa och anpassa hyreskontrakt utifrån sina egna preferenser. Med hjälp av det här hyreskontraktet för lokal kan du bl.a. reglera:

 • Villkor om hyresobjektet, hyrestiden och betalningsvillkor.
 • Villkor om deposition, bankgarantier, pant och borgensåtaganden.
 • Villkor om uppsägning, förverkandegrunder och övriga ansvar.
 • Signera avtalet med hjälp av elektronisk underskrift i bevissyfte för avtalets ingående.

Gör som våra kunder, testa Docue idag!


Tags: hyreskontrakt lokal mall, hyreskontrakt lokal, hyresavtal lokal, hyresavtal lokal mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair