Dokumentmallar

Meddelande om hyreshöjning, mall – Bostadslägenhet

När en hyreshöjning ska genomföras måste hyresvärden förhandla med hyresgästen eller aktuell hyresgästförening innan villkoret kan träda i kraft. Med Docues mall, meddelande om hyreshöjning – bostadslägenhet, kan du upprätta ett skriftlig meddelande om antingen begärd hyreshöjning eller resultat av färdig förhandling. Denna mall är på svenska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Endast bostadslägenhet

Tillvägagångssättet vid meddelande om hyreshöjning av bostadslägenheter skiljer sig väsentligt från tillvägagångssättet vid hyresändringar avseende lokal.

Vad är en bostadslägenhet?

En bostadslägenhet är en lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Hyresvärden måste i ett sådant fall förhandla med berörd part för att hyresvillkoren ska ändras. Den berörda parten kan vara antingen hyresgästen själv eller en hyresgästförening.

Vad är en lokal?

En lokal är i lagens mening de lägenheter som avser annat än bostadslägenheter. Det kan således exempelvis vara upplåtandet av en lokal för affärsverksamhet. För att få till en villkorsändring av ett hyresavtal beträffande lokal sägs i regel hyresavtalet upp. Hyresändringarna kommer således till stånd genom att ett nytt avtal upprättas mellan parterna.

Olika tillvägagångssätt

När det kommer till hyresändring av bostadslägenhet finns det olika tillvägagångssätt beroende på situation. Dessa tillvägagångssätt beror på huruvida det föreligger en förhandlingsordning kopplad till fastigheten eller inte.

Vad är en förhandlingsordning?

En förhandlingsordning föreligger när det ska föras kollektiva förhandlingar mellan hyresvärden och aktuell hyresgästförening. Denna typ av förhandling kan liknas vid kollektivavtal inom arbetsrätten då överenskommelsen binder den aktuella hyresgästföreningens medlemmar. För att en förhandlingsordning ska kunna tillämpas på ett hyresavtal ska det finnas med en förhandlingsklausul i hyresavtalet. Om det föreligger en förhandlingsordning för fastigheten och det finns en förhandlingsklausul i det aktuella hyresavtalet ska hyresvärden således förhandla om hyran med aktuell hyresgästförening istället för med hyresgästen direkt.

När en överenskommelse kommit till stånd mellan hyresvärden och hyresgästföreningen ska hyresvärden lämna ett meddelande till berörda hyresgäster. Ett sådant meddelande kan lämnas genom brev direkt till hyresgästen, men kan även sättas upp som anslag i trappuppgång eller liknande.

Förhandlingsordning som inte omfattar aktuellt hyresavtal

En hyresgäst kan begära att inte omfattas av en förhandlingsordning som finns ansluten till en viss fastighet. I ett sådant fall ska hyresvärden själv förhandla med hyresgästen om eventuella ändringar i hyresvillkoren.

Negativ avtalsbindning

I de situationer där en förhandlingsordning föreligger men inte tillämpas på aktuellt hyresavtal kan en hyresgäst bli bunden av en yrkad hyresändring om denne förhåller sig passiv. För att så ska ske finns det vissa i lagen uppställda krav på meddelandet som ska lämnas av hyresvärden. Dessa krav är bland annat:

  • Uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs, samt det totala hyresbeloppet.
  • Uppgift om dag för införandet av ändringen.
  • Uppgift om möjligheten för negativ avtalsbindning.
  • Uppgift om hyresgästens tillvägagångssätt för ansökan hos hyresnämnden.

Varför Docue?

Med Docue kan du upprätta ett meddelande helt efter din situation. Du anger själv om hyresavtalet omfattas av en förhandlingsordning eller inte, och utformar meddelandet i enlighet med de regler som blir aktuella. Du väljer själv om du vill använda dig av Docues standardvillkor, skrivna av våra jurister, eller om du hellre redigerar texten helt själv.

Gör som våra kunder och kom igång med smart avtalshantering redan idag!


Tags: Hyreshöjning, förhandlingsordning, meddelande om hyreshöjning, höja hyran.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair