Työntekijän irtisanominen sairaslomalla – miten se tulee tehdä?

Työntekijän irtisanominen sairauden vuoksi on lähtökohtaisesti kiellettyä. Laki ei kuitenkaan kiellä irtisanomisilmoituksen toimittamista työntekijälle, joka on sairaslomalla, jos laillinen irtisanomisperuste täyttyy. Lue tästä, miten työntekijän irtisanominen sairaslomalla tulee tehdä.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

Työntekijän irtisanominen sairaslomalla onnistuu samalla tavalla kuin muulloinkin

Työntekijän irtisanominen sairaslomalla tehdään lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin muulloinkin.

Tarkasta TES: Muistathan kuitenkin tarkastaa työehtosopimuksen sisällön, jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta. Siinä on nimittäin voitu sopia, että työntekijän irtisanominen sairaslomalla on kiellettyä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee odottaa, että työntekijä palaa töihin ennen kuin hänet voidaan irtisanoa.

Irtisanomisilmoituksen voi antaa henkilökohtaisesti, sähköisesti tai postitse

Henkilökohtainen tiedoksianto: Irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle ensisijaisesti henkilökohtaisesti (kasvotusten tai esim. puhelimitse). Kirjallinen irtisanomisilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanominen olisi suullinen, jotta sen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste. Mikäli irtisanomisilmoitus annetaan henkilökohtaisesti, katsotaan irtisanomisen tulevan työntekijän tietoon välittömästi.

Tiedoksianto sähköisesti tai postitse: Jollei irtisanomisilmoituksen antaminen henkilökohtaisesti ole mahdollista, voidaan ilmoitus antaa sähköisesti tai postitse. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulevan työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty. Jos työntekijä kuitenkin vastaanottaa ilmoituksen aiemmin kuin seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, katsotaan irtisanomisen tapahtuvan ilmoituksen todellisena vastaanottohetkenä.

Työsuhteen päättymishetki: Irtisanomisilmoituksen antaminen työntekijälle käynnistää irtisanomisajan, jonka viimeisenä päivänä työsuhde päättyy. Irtisanomisaika määräytyy lain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan.

Miten laadin irtisanomisilmoituksen helpoiten?

Juridisesti pätevän ja laadukkaan irtisanomisilmoituksen laadit helpoiten Docuen palvelussa:

Juristien laatimat malliehdot: Irtisanomisilmoituksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot, jotka muuntuvat älykkään teknologian avulla juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi. Työntekijän irtisanominen sairaslomalla onnistuu ilman turhaa paperityötä, kun lähetät ilmoituksen suoraan palvelustamme työntekijän puhelimeen tai sähköpostiin. Pyytämällä ilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen saat riidattoman todisteen siitä, minkä sisältöinen ilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin.

Muista työtodistus: Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä pyytää sitä. Laadi työtodistus:

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi