Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Purkamisilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Edellytyksenä olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Purkuperusteet on lueteltu laissa. Purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta, mutta vuokralainen ei varoituksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Voit tarvittaessa laatia pätevän varoituksen Docuen palvelussa.

Purkuperusteita ovat vuokranmaksun laiminlyönti, vuokraoikeuden tai huoneiston oikeudeton luovutus kolmannelle, huoneiston käyttö kiellettyyn tarkoitukseen, huoneistossa vietetty häiritsevä elämä, asunnon hoitamisen laiminlyöminen, huoneistossa harjoitettu terveydelle vaarallinen toiminta taikka muu olennainen sopimusrikkomus.

Oikeutta purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on katsottava vähäiseksi.

Purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Docuen palvelussa voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group