Asiakirjamallit

Vaihtovelkakirja, SV [Konvertibelt skuldebrev]

Vaihtovelkakirjassa voit sopia vaihtovelkakirjalainasta. Vaihtovelkakirjalainan erityispiirteenä on, että lainanantaja voi vaatia velan maksua rahan sijasta myös velallisyhtiön osakkeina. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Mikä on vaihtovelkakirjalaina ja vaihtovelkakirja?

Vaihtovelkakirjalaina on yrityksen ottama erityisehtoinen laina. Lainan ehtoihin kuuluu velkojan oikeus halutessaan vaihtaa lainasumma tai osa siitä yhtiön osakkeisiin. Lainaan sisältyy siis osakeyhtiölain 10 luvun mukainen optio-oikeus eli oikeus merkitä yhtiön osakkeita. Jos velkoja käyttää kyseisen oikeutensa, on tällöin juridisesti kyseessä osakkeiden merkintähinnan kuittaaminen velkojan lainasaatavalla.

Vaihtovelkakirja puolestaan on asiakirja, jossa vaihtovelkakirjalainasta ja sen tarkemmista ehdoista sovitaan. Päätöksen velkakirjan antamisesta tekee yhtiökokous tai yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa yhtiön hallitus.

Mitä Docuen vaihtovelkakirjan malli sisältää?

Mallillamme laadit ruotsinkielisen vaihtovelkakirjan vaivattomasti. Jos määrittelet lainan oman pääoman ehtoiseksi, voit hyödyntää mallin osakeyhtiölain mukaiset vakioehdot, jotka määrittävät lainan pääomalainaksi. Saat sisällöt myös vieraan pääoman ehtoista lainaa varten. Juristiemme laatimat mallisisällöt muuntuvat tarpeisiisi sopivaksi sinulle esitettyjen vaihtoehtojen ja niihin antamiesi vastausten perusteella.

Mallimme sisältää ehdot esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Lainan korko, maksuaikataulu ja vakuudet
  • Vaihto-oikeuden käyttäminen eli osakkeiden merkintää koskevat ehdot
  • Osapuolten velvollisuudet (kuten salassapito ja tiedonanto)
  • Sovellettava laki
  • Lainanantajan oikeudet erityistilanteissa

Voit halutessasi muokata mallisisältöjä tai kirjoittaa omat ehtosi.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion