Asiakirjamallit

Velkakirja, pääomalaina, SV [Skuldebrev, kapitallån]

Pääomalaina tarkoittaa osakeyhtiölle annettavaa erityisehtoista lainaa. Pääomalainasta tulee sopia kirjallisessa velkakirjassa. Tällä mallilla laadit vaivattomasti osakeyhtiölain edellytykset täyttävän pääomalainan velkakirjan ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Miten pääomalaina määritellään osakeyhtiölaissa?

Osakeyhtiölaki asettaa kolme edellytystä, joiden täyttyessä laina voidaan katsoa pääomalainaksi:

  1. Lainan pääoma ja sen korko saadaan velkakirjan ehtojen mukaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella (= ns. taka- tai viimesijaisuus).

  2. Lainan pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman sekä pääomalainojen yhteenlaskettu määrä ylittää maksuhetkellä yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

  3. Yhtiö (tai sen tytäryhteisö) ei anna lainan pääoman tai lainan koron maksamisesta minkäänlaista vakuutta.

Edellä mainitun vastaisesti tapahtuva pääoman palauttaminen, koron maksaminen tai vakuuden antaminen katsotaan laittomaksi varojenjaoksi.

Pääomalainasta on sovittava kirjallisessa velkakirjassa.

Laadi pätevä pääomalainan velkakirja pikavalinnoin

Palvelussamme laadit tarpeisiisi sopivan ruotsinkielisen pääomalainan velkakirjan hetkessä. Voit hyödyntää juristiemme laatimat, osakeyhtiölakiin pohjautuvat ruotsinkieliset mallisisällöt, joiden avulla laina voidaan luonnehtia pääomalainaksi. Malli sisältää myös muita juristiemme laatimia malliehtoja esimerkiksi lainan takaisinmaksusta ja koroista. Ehdot muuntuvat sen mukaan, miten vastaat palvelun sinulle esittämiin kysymyksiin.

Pääomalainan velkakirjamallimme ei ole yksittäinen lomake, vaan moderni velkakirjapohja, joka luo sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin asiakirjan kuin itsestään.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion