Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Osinko nostettavissa – miten se vaikuttaa verotukseen?

Osinko on tyypillisesti nostettavissa heti asiasta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen. Verotuksessa osinko katsotaan saajansa verotettavaksi tuloksi kun se on nostettavissa – ei vasta kun se konkreettisesti nostetaan. 

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Osinkoverotuksessa tarkastellaan, milloin osinko on nostettavissa 

 • Osingot yleensä heti nostettavissa: Osinko annetaan nostettavaksi osingonjakopäätöksessä määrättynä ajankohtana. Jos tarkempaa ajankohtaa ei määritellä, osingon katsotaan olevan nostettavissa heti asiasta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen. 

 • Nostettavissa olevat osingot osinkoverotuksessa: Osinkojen nostettavaksi antamisen perusteella määräytyy esimerkiksi osingon saajan ennakonpidätyksen maksuvelvollisuus sekä se, minkä vuoden tuloksi osingot katsotaan.

 • Osingonjako on dokumentoitava: Päätökset osingon jakamisesta on kirjattava sekä hallituksen että yhtiökokouksen pöytäkirjoihin:

___

Aluksi: miten osinko jaetaan?

Osinko jaetaan voittovaroista: Osingolla tarkoitetaan voittovaroja, jotka yhtiö jakaa osakkeenomistajilleen pääsääntöisesti osakeomistusten mukaisessa suhteessa. Voittovarat syntyvät, kun yhtiön tuotot ylittävät kulut eli yhtiön kirjanpidollinen tulos on positiivinen. Osingonjako perustuu yhtiön aina viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Osingonjako edellyttää yhtiön varojenjaon edellytysten täyttymistä – tiivistettynä sitä, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja ja sen maksukyky ei vaarannu. 

Yhtiökokous päättää: Yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta, tyypillisesti hallituksen tekemän esityksen perusteella.

Milloin osinko on nostettavissa?

Yleensä heti nostettavissa: Osinko voidaan antaa nostettavaksi yhtiökokouksen tekemässä osingonjakopäätöksessä täsmennettynä ajankohtana, joko yhdessä tai useammassa erässä. Yleensä osinko annetaan nostettavaksi heti asiaa koskevan yhtiökokouksen jälkeen.

Osinkoa ei tarvitse nostaa heti: Osakkeenomistajien ei ole pakko nostaa osinkojaan yhtiöstä vielä silloin, kun osinko on nostettavissa, vaan maksupäivä voi olla myöhemminkin. 

 

Miten nostettavissa oleva osinko vaikuttaa verotukseen?

Veronmaksuvelvollisuus: Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan saajansa pääoma- tai ansiotulona niin, että osa osingosta on verotonta. Emme käy yleistä osinkoverotusta tämän enempää läpi, vaan keskitymme siihen, miten nostettavissa oleva osinko vaikuttaa saajansa verotukseen. 

Ajankohta, jolloin osinko on nostettavissa, vaikuttaa verotuksessa esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:
 • Ennakonpidätyksen maksaminen: Osingonsaajan osinkoverotuksen ennakonpidätys tulee toimittaa sinä hetkenä, kun osinko on nostettavissa. Ennakonpidätys tarkoittaa, että tietty osuus osinkoverosta peritään heti, eikä vasta saajan lopullisessa verotuksessa. 

 • Minkä vuoden tulo on kyseessä (verovuosi): Osinko on veronalaista tuloa osakkeenomistajalle sinä vuonna, jolloin osinko on nostettavissa. Merkitystä ei siis ole sillä, milloin osakkeenomistaja konkreettisesti päättää nostaa kyseisen osingon. 

 • Osingon verotusarvo: Osinkoverotuksessa käytettävä osingon laskennallinen arvo lasketaan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen perusteella. Osingon verotuksessa käytettävä arvo perustuu kyseisestä tilinpäätöksestä ilmenevään yhtiön nettovarallisuuteen.

  • Esimerkki: A saa osinkoa X Oy:stä. Osinko on nostettavissa 1.12.2020 alkaen. A nostaa osingot tammikuussa 2021.
   • Ennakonpidätys toimitetaan 1.12.2020. Osinko on A:n veronalaista tuloa vuonna 2020.
   • Osakkeen laskennallinen arvo lasketaan tilikauden 1.1.-31.12.2019 taseen mukaisen nettovarallisuuden perusteella. 

 

Dokumentoi osingonjako asianmukaisesti

Päätökset osingon jakamisesta on kirjattava sekä hallituksen että yhtiökokouksen pöytäkirjoihin. Pöytäkirjojen laatiminen sujuu vaivatta Docuen palvelussa, jossa käytettävissäsi ovat juristien laatimat mallisisällöt:

___

Tags: osinko nostettavissa, osinkoverotus, osingonjakopäätös

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi