Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää irtisanomisilmoituksella. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, vaan hän voi irtisanoutua ja päättää työsopimuksen puhtaasta halustaan.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijä ei tarvitse irtisanomisperustetta

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää irtisanomisilmoituksella. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, vaan hän voi irtisanoutua ja päättää työsopimuksen puhtaasta halustaan.

Määräaikaisesta työsuhteesta ei yleensä voi irtisanoutua

Määräaikainen työsopimus sitoo osapuolia koko määräajan. Tämän vuoksi työntekijä tai työnantaja eivät lähtökohtaisesti voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei tästä ole erikseen sovittu.

Myös määräaikainen työsopimus on kuitenkin tietyissä tilanteissa irtisanottavissa. Esimerkiksi yli viisi vuotta kestävä määräaikainen työsuhde voidaan irtisanoa, kun viisi vuotta on kulunut sopimuksen tekemisestä. Työntekijä saa myös esimerkiksi lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa lomautuksen päättymispäivä on työntekijän tiedossa, jolloin irtisanomisoikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävinä seitsemänä päivänä.

Vaikka irtisanomismahdollisuudesta ei olisi määräaikaisessa työsopimuksessa sovittu mitään, voi työntekijä tiedustella työnantajalta mahdollisuutta työsopimuksen päättämiseen. Tällöin työsuhde voi päättyä työnantajan ja työntekijän yhteisen sopimuksen perusteella.

Irtisanomisilmoitus toimitettava henkilökohtaisesti

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjallisella ilmoituksella. Kirjallinen ilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanoutuminen olisi suullinen, jotta ilmoituksen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste.

Työntekijän lähtökohtainen irtisanomisaika on 14 päivää

Laissa säädetty lähtökohta on, että työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää. Yli 5 vuotta kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on yksi kuukausi. Työsuhteen osapuolet voivat sopia työsopimuksessa tietyin reunaehdoin toisinkin. Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, tämän sijasta on noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työnantajan noudatettava irtisanomisaika voidaan sopia työntekijän irtisanomisaikaa pidemmäksi. Jos työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika on työntekijän irtisanomisaikaa lyhyempi, saa työntekijä noudattaa työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Lakisääteistä irtisanomisaikaa noudatetaan, ellei työehtosopimuksessasi tai työsopimuksessasi ole sovittu työntekijän kannalta edullisemmasta irtisanomisajasta.

Laadi työsopimuksen irtisanomisilmoitus helposti Docuella

Irtisanoutuminen on helpoin tehdä todisteellisesti Docuen kirjallisella työsopimuksen irtisanomisilmoituksella, jossa näkyy päivämäärä, työntekijän nimi ja henkilötiedot sekä muodollinen ilmoitus irtisanoutumisesta. Halutessasi voit lisätä ilmoitukseen myös vakiolausekkeemme työtodistuksen pyytämisestä.

Sähköisellä allekirjoituksella todistat, että ilmoitus on vastaanotettu

Voit lähettää työsopimuksen irtisanomisilmoituksen todisteellisesti työnantajan sähköpostiin tai puhelimeen suoraan Docuen palvelusta. Ennen lähettämistä voit allekirjoittaa ilmoituksen sähköisesti ja pyytää ilmoitukseen myös työnantajan edustajan allekirjoituksen.

Irtisanomisajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja on vastaanottanut työsopimuksen irtisanomisilmoituksen. Sähköinen allekirjoitus antaa käytännössä riidattoman näytön ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos työnantaja jostain syystä kieltäytyisi allekirjoittamasta irtisanomisilmoitusta, voidaan irtisanominen tehdä ottamalla ilmoitukseen allekirjoitus sellaiselta todistajalta, joka antaa sanansa siitä, että työnantaja on vastaanottanut ilmoituksen. Työsopimuksen irtisanominen on yksipuolinen ilmoitus, joten mitään myötävaikutusta työnantajalta ei vaadita.

Kaikissa tapauksissa ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun työsopimuksen irtisanomisilmoitus on asianmukaisesti lähetetty hänelle.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group