Toimitusjohtajasopimus (ruotsiksi)

Toimitusjohtaja vastaa yrityksen operatiivisesta johtamisesta ja moni yritys henkilöityykin toimitusjohtajaansa. Toimitusjohtajan tehtävät ja asema on pääpiirteittäin säännelty osakeyhtiölaissa. Erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa voidaan tarkemmin sopia toimisuhteen ehdoista.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Toimitusjohtajasopimuksella voidaan täydentää ja tarkentaa osakeyhtiölakia

Toimitusjohtajasopimuksella voidaan täydentää – mutta ei poiketa – osakeyhtiölain pakottavasta sääntelystä, kuten hallituksen ja toimitusjohtajan välisistä valtasuhteista.

Toimitusjohtajasopimuksissa on mahdollista huomioida yrityskohtaisia tarpeita ja luoda molemminpuolista sopimukseen perustuvaa selvyyttä siitä, mitä toimisuhteessa saa ja pitää tehdä. Työtehtävien määrittelyn lisäksi toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi palkasta ja muista eduista, salassapidosta, kilpailukiellosta ja mahdollisuudesta sivutoimiin.

Mitä malliehtoja Docuen toimitusjohtajasopimuksen malli sisältää?

Docuen toimitusjohtajasopimuksen malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot. Hyödynnä ruotsinkieliset malliehdot esimerkiksi seuraaviin – ja lukuisiin muihin – tilanteisiin:

  • Toimisuhteen kesto
  • Toimitusjohtajan tehtävät ja työaika
  • Palkka, etuudet, vakuutukset
  • Vuosiloma
  • Sivutoimet
  • Salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto
  • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
  • Riitojen ratkaisu

Palvelumme ohjeistaa sinua asiakirjan laatimisessa ja eri kohdissa huomioitavista asioista. Voit tarvittaessa muokata malliehtojamme tai täydentää niitä itse muotoilemillasi ehdoilla.

Miten toimitusjohtajasopimus allekirjoitetaan?

Sopimus voidaan viimeistellä sähköisellä allekirjoituksella. Allekirjoitus todistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden. Tarkka allekirjoitusajankohta käy sähköisestä allekirjoituksesta täsmällisemmin ilmi kuin kynällä tehdystä allekirjoituksesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group