Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Takaus tietystä velasta tai veloista (omavelkainen erityistakaus)

Henkilötakausmuodoista omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Omavelkainen erityistakaus tarkoittaa sitoutumista vastuuseen toisen henkilön velasta

Omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Omavelkainen takaus voi koskea päävelan pääomaa, sen korkoja, viivästyskorkoja ja/ tai perintäkuluja. Jos takaussitoumuksessa ei muuta todeta, oletetaan takauksen olevan annettu vain velan pääomasta.

Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi periä velan takaajalta heti velan eräännyttyä. Toissijaisessa takauksessa sen sijaan velka voidaan periä takaajalta vasta, mikäli velallinen on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi. Omavelkainen takaus vastaa siis käytännössä pitkälti velan ottamista.

Takaussitoumus voidaan antaa yhteisesti

Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia, eikä muuta ole sovittu, vastaa jokainen takaaja velkojalle koko päävelasta. Velkoja voi toisin sanoen vaatia koko päävelan maksamista keneltä tahansa takaajista. Takaajien vastuuta on myös mahdollista rajata niin, että kukin takaaja vastaa vain tietystä osasta velkaa.

Takaaja voi myöhemmin periä muilta takaajilta heidän osuutensa velasta. Lopuksi takaaja voi periä maksun sen laiminlyöneeltä velalliselta.

Todistajia ei tarvitse nimetä takaussitoumuksessa

Takauksen pätevyys ei edellytä todistajien nimeämistä. Todistajia voi nimetä, jos sille katsoo olevan erityisiä syitä. Todistajat voivat lisätä takaussitoumuksen uskottavuutta ulkopuolisten silmissä.

Helpoin tapa laatia omavelkainen erityistakaus

Docuen malli sisältää juristien laatimat malliehdot, joiden avulla laadit omavelkaisen erityistakauksen vaivatta. Lopuksi voit viimeistellä asiakirjan sähköisillä allekirjoituksilla.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group