Asiakirjamallit

Takaus tietystä velasta tai veloista (omavelkainen erityistakaus)

Henkilötakausmuodoista omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.6.2023

Omavelkainen erityistakaus tarkoittaa sitoutumista vastuuseen toisen henkilön velasta

Omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Omavelkainen takaussitoumus voi koskea päävelan pääomaa, sen korkoja, viivästyskorkoja ja/tai perintäkuluja. Jos takaussitoumuksessa ei muuta todeta, oletetaan takauksen olevan annettu vain velan pääomasta.

Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi periä velan takaajalta heti velan eräännyttyä. Toissijaisessa takauksessa sen sijaan velka voidaan periä takaajalta vasta, mikäli velallinen on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi. Omavelkainen takaus vastaa siis käytännössä pitkälti velan ottamista.

Takaussitoumus voidaan antaa yhteisesti

Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia, eikä muuta ole sovittu, vastaa jokainen takaaja velkojalle koko päävelasta. Velkoja voi toisin sanoen vaatia koko päävelan maksamista keneltä tahansa takaajista. Takaajien vastuuta on myös mahdollista rajata niin, että kukin takaaja vastaa vain tietystä osasta velkaa.

Takaaja voi myöhemmin periä muilta takaajilta heidän osuutensa velasta. Lopuksi takaaja voi periä maksun sen laiminlyöneeltä velalliselta.

Todistajia ei tarvitse nimetä takaussitoumuksessa

Takauksen pätevyys ei edellytä todistajien nimeämistä. Todistajia voi nimetä, jos sille katsoo olevan erityisiä syitä. Todistajat voivat lisätä takaussitoumuksen uskottavuutta ulkopuolisten silmissä.

Helpoin tapa laatia omavelkainen erityistakaus

Docuen takaussitoumusmalli sisältää juristien laatimat malliehdot, joiden avulla laadit omavelkaisen erityistakauksen vaivatta. Lopuksi voit viimeistellä asiakirjan sähköisillä allekirjoituksilla.

Tiesithän, että voit laatia velkakirjatkin Docuen palvelussa? Tutustu juristiemme laatimaan velkakirjamalliin heti tänään.


Tags: omavelkainen takaus pohja, omavelkainen takaussitoumus, takaussitoumus malli.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.6.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion