Sopimus liukuvasta työajasta (englanniksi)

Liukuvaa työaikaa hyödynnetään erityisesti asiantuntijatehtävissä. Tällä asiakirjamallillamme sovit liukuvasta työajasta englanninkielisillä sisällöillämme.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Liukuva työaika on tyypillinen asiantuntijatyössä

Liukuvan työajan sopimus mahdollistaa työntekijän säännöllisen työajan järjestämisen niin, että työntekijällä on sovituissa raameissa oikeus päättää itse työpäivänsä aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat sekä työpäivänsä pituus. Liukuva työaika on yleisesti käytössä asiantuntijatehtävissä, joissa työn lopputulosta ei ole sidottu tarkasti johonkin määriteltyyn aikaan ja paikkaan.

Liukuvan työajan sopimuksen vähimmäissisältö

Sovi liukuvaa työaikaa koskevassa sopimuksessa ainakin näistä:

1) kiinteästä työajasta eli ajasta, jolloin työntekijä ei saa käyttää liukumaa 2) työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta eli paljonko työntekijä voi valintansa mukaan lyhentää tai pidentää vuorokautista työaikaansa ja kellonajat, joiden puitteissa työntekijän on aloitettava tai lopetettava työnteko 3) lepoaikojen sijoittamisesta eli siitä milloin päivittäiset tauot on pidettävä 4) säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut työaikalaki antaa työnantajalle ja työntekijälle aiempaa työaikalakia laajemmat vapaudet sopia liukuman enimmäissaldosta ja vuorokautisista liukumarajoista. Tietyt rajoitukset on kuitenkin edelleen syytä ottaa huomioon liukuvaa työaikaa suunniteltaessa.

Englanninkielinen liukuvan työajan sopimus vaivattomasti

Palvelussamme laadit hetkessä laadukkaan sopimuksen liukuvasta työajasta. Samalla varmistat, että sopimus sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Sopimusmallimme sisältää kymmeniä malliehtoja, joista voit helposti valita omaan sopimukseesi sopivat ehdot. Voit tarvittaessa muokata ehtoja tai kirjoittaa ne itse.

Valmiin asiakirjan voit allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella. Sähköistä allekirjoitusta käyttämällä saat perinteistä paperille kirjoitettavaa allekirjoitusta vahvemman todisteen allekirjoituksen syntyhetkestä ja allekirjoittajan henkilöllisyydestä.

Pääset jälkikäteen tarkastelemaan sekä valmiita että keskeneräisiä sopimuksiasi yrityksesi käyttäjätililtä. Sähköisessä arkistossa asiakirjasi ovat hyvässä järjestyksessä sekä ajasta ja paikasta riippumatta helposti saatavillasi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group