Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot) (ruotsiksi)

Työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ennen irtisanomista tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tällä asiakirjamallilla laadit selvityksen ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Informatiivinen selvitys työnantajan valitsemasta toimintatavasta

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ennen irtisanomista. Selvityksellä on lähinnä informatiivinen rooli – työnantajalla ei ole varsinaista velvollisuutta neuvotella tekemästään ratkaisusta.

Selvitysvelvollisuutta ei ole, jos on pidetty YT:t

Selvitysvelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa – käytännössä YT-neuvotteluissa. Selvitysvelvollisuus ei siten pääsääntöisesti koske yrityksiä, joissa on yli 20 työntekijää, joka on YT-raja.


--------------------

Arbetsgivarens upplysning om grunderna och alternativen för uppsägning

Om arbetsgivaren har för avsikt att säga upp arbetstagaren av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, ska arbetsgivaren upplysa arbetstagaren om uppsägningens grunder och alternativ i så god tid som möjligt. Det är tillrådligt att ge upplysningen skriftligen så att arbetsgivaren senare kan bevisa att denne har uppfyllt sin upplysningsplikt.

Information om grunderna och alternativen för uppsägning

Om arbetsgivaren har för avsikt att säga upp arbetstagaren av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, ska arbetsgivaren upplysa arbetstagaren om uppsägningens grunder och alternativ före uppsägningen. Upplysningen har främst en informativ roll – arbetsgivaren har ingen egentlig skyldighet att förhandla om beslutet som denne fattat.

Skyldigheten gäller inte alla företag

Upplysningsplikten gäller inte i situationer där arbetsgivaren enligt bestämmelse i lag, avtal eller någon annan bindande bestämmelse är skyldig att förhandla om uppsägningens grund med de anställda eller deras representanter – i praktiken i form av samarbetsförhandlingar. Således gäller upplysningsplikten i regel inte företag med fler än 20 anställda.

Utarbeta upplysningen skriftligt

Det är tillrådligt att ge upplysningen skriftligen så att arbetsgivaren senare kan bevisa att denne har uppfyllt sin upplysningsplikt. Docues elektroniska underskrift fungerar som bevis för att upplysningen har getts på ett lämpligt sätt.

Ges till arbetstagaren eller till arbetstagarnas representant

Om uppsägningen gäller flera arbetstagare, kan upplysningen ges till en representant för arbetstagarna. Om en sådan inte har valts kan upplysningen ges till arbetstagarna gemensamt.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group