Asiakirjamallit

Osakassopimus, SV [Aktieägaravtal]

Osakassopimuksella yhtiön osakkeenomistajat sopivat pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Lue lisää

Osakassopimus on yrityksen omistajien välinen sopimus

Osakassopimus sisältää tyypillisesti ehtoja esimerkiksi yhtiön hallintotavasta, osakkaiden työskentelyvelvoitteista yhtiössä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myydä yhtiön osakkeet tietyssä tilanteessa.

Osakassopimus on järkevää solmia heti yhtiötä perustettaessa tai ainakin sen alkutaipaleella. Sopimus kannattaa laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä se sitouttaa yhtiön osakkaat yhteisiin yhtiötä koskeviin tavoitteisiin. Sopimusta voidaan myöhemmin päivittää ja neuvotella uudestaan, mikäli mukaan tulee esimerkiksi merkittävä uusi osakkeenomistaja.

Osakassopimuksella suojataan omistajien investointeja

Osakeyhtiölaki luo hyvät puitteet yhtiön johtamiselle ja hallinnolle, monesti myös omistamiselle. Se ei kuitenkaan – tietenkään – huomioi yhtiöiden ja rahoittajien yksilöllisiä tarpeita, mihin osakassopimus puolestaan soveltuu erinomaisesti.

Osakassopimuksella rajoitetaan käytännössä aina osakkeenomistajien vapauksia. Vastapainoksi rajoitukset luovat turvaa niille, jotka ovat investoineet yhtiöön. Monissa tapauksissa on syytä varmistaa, että yhtiön avaintyöntekijät ja merkittävät osakkeenomistajat eivät voi katkaista työsuhdettaan ilman osakkeiden menettämistä.

Helpoin tapa laatia osakassopimus ruotsiksi

Palvelumme sisältää juristiemme kehittämän osakassopimuksen mallin, jonka ehdot kattavat lähes kaikkien pk-yritysten tarpeet. Ehtojen lisääminen sopimukseesi onnistuu hiirenklikkauksin. Sopimusteksti muotoutuu palvelun esittämiin kysymyksiin antamiesi vastausten perusteella.

Sopimusta laatiessasi saat lisätietoja eri malliehtojen vaikutuksista ja kilpailevien ehtojen valinnasta. Osakassopimuksen mallissamme ei ole kysymys yksittäisestä lomakkeesta, vaan modernista suomalaisesta teknologiasta.

Aseta tehosteeksi riittävä sopimussakko

Osakassopimuksen sitovuutta voidaan tehostaa asettamalla sopimussakko. Tällöin mahdollisessa sopimuksen rikkomistilanteessa sakko tulee oletusarvoisesti aina maksettavaksi.

Sopimussakko on erityisen hyödyllinen tehoste velvoittelle, joiden rikkomisesta aiheutuva vahinko on vaikea osoittaa toteen. Sakolla on myös hyödyllinen pelotevaikutus, jos se määritellään riittävän suureksi.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023