Optiosopimus (englanniksi)

Tässä optiosopimuksen mallissa option kohteena ovat yhtiön antamat osakkeet. Osakeoptioita käytetään paljon erityisesti henkilöstön kannustamisessa. Mallin sisällöt ovat englanniksi.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Optiolla annetaan oikeus myöhempään kauppaan

Optio antaa haltijalleen oikeuden tehdä tietyn oikeustoimen myöhempänä ajankohtana, mutta ennalta sovituin ehdoin. Tällainen oikeustoimi on useimmiten kauppa – option haltija saa harkintansa mukaan joko ostaa tietyn omaisuuserän option antajalta tai myydä tälle jotain.

Optiosopimusmallissamme option kohteena ovat yhtiön antamat osakkeet. Osakeoptioita käytetään paljon erityisesti henkilöstön kannustamisessa (ns. työsuhdeoptiot) ja sopimusmallimme onkin suunniteltu nimenomaan kyseisiä työsuhdeoptioita varten.

Osakkeiden merkintäehdoista kannattaa sopia huolellisesti

Optiosopimuksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota osakkeiden merkintään koskeviin ehtoihin. Vähintään seuraavat seikat on suositeltavaa kirjata optiosopimukseen:

  • Optioiden ja osakkeiden välinen merkintäsuhde (eli kuinka monta osaketta yhdellä optiolla voi merkitä)
  • Osakkeiden merkintäaika (voi olla jopa useiden vuosien päässä)
  • Osakkeiden merkintähinta (voi perustua esimerkiksi yhtiön sopimuksentekohetken markkina-arvoon)
  • Viittaus päätökseen, johon optioiden antaminen yhtiöstä perustuu (yhtiökokouksen tai tietyissä tapauksissa hallituksen päätös)

Työsuhdeoptiot toimivat henkilöstön sitouttamisen välineenä

Työsuhdeoptiot ovat hyvä keino sitouttaa henkilökuntaa ja kannustaa heitä samoihin tavoitteisiin yhtiön osakkeenomistajien kanssa. Työsuhdeoptioilla työnantajayhtiö oikeuttaa työntekijän merkitsemään työnantajayhtiön osakkeita ennalta sovituin ehdoin myöhempänä ajankohtana. Tavallisesti optiosopimuksen ehdot asetetaan sellaisiksi, että henkilöstö hyötyy yhtiön osakkeen arvonnoususta tulevaisuudessa.

Laadi englanninkielinen optiosopimus pikavalinnoin

Docuen optiosopimuksen malli sisältää englanninkieliset malliehdot muun muassa optioiden hintaan ja maksamiseen, osakkeiden merkintään ja maksamiseen, osakassopimukseen liittymiseen sekä optioiden raukeamiseen, luovuttamiseen ja siirtoon liittyen.

Palvelu ohjeistaa sinua sopimuksen laadinnassa. Kyseessä on älykäs, moderni optiosopimuspohja, joka luo sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin optiosopimuksen englanniksi kuin itsestään.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group