Asiakirjamallit

Lisenssisopimus, SV [Licensavtal]

Lisenssisopimuksella immateriaalioikeuden haltija antaa lisenssinsaajalle käyttöluvan oikeuteensa. Tämä lisenssisopimuksen malli on ruotsiksi. Lue lisää

Mikä on lisenssisopimus?

Lisenssisopimus on sopimus, jolla immateriaalioikeuden (aineettoman oikeuden) haltija myöntää lisenssinsaajalle lisenssin eli käyttöluvan oikeuteensa. Vastavuoroisesti lisenssinsaaja maksaa rahallisen korvauksen saamastaan lisenssistä.

Lisenssi voi olla yksinomainen tai rinnakkainen sen mukaan, voiko lisenssinantaja antaa samanlaisia käyttöoikeuksia muille. Lisenssi voi olla myös ns. sole-lisenssi, jolloin lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle yksinomaisen käyttöoikeuden, mutta pidättää itsellään oikeuden hyödyntää sopimuksen kohteena olevaa oikeutta.

Mihin lisenssisopimus kohdistuu yleensä?

Lisenssisopimus kohdistuu yleensä johonkin seuraavista immateriaalioikeuksista:

 • Patentti: Patentti on rekisteröity yksinoikeus, jolla kielletään muilta jonkin teollisesti hyödynnettävän keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö.

 • Hyödyllisyysmalli: Hyödyllisyysmalli on patenttiin verrattavissa oleva yksinoikeus, jonka voi saada teollisesti hyödynnettävään tekniseen ratkaisuun.

 • Tietotaito: Tietotaitolisenssissä käyttöoikeus myönnetään tietotaitoon (“know-how”), joka voi liittyä esimerkiksi patentin hyödyntämiseen.

 • Tavaramerkki: Tavaramerkki on tunnusmerkki (esim. nimi, logo), joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista.

 • Tekijänoikeus: Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta määrätä luovan työnsä tuloksena syntyneestä teoksesta, kuten valokuvasta tai musiikkikappaleesta.

 • Mallioikeus: Mallioikeus on teollisen muotoilun keskeisin oikeudellinen suojakeino. Se voi kohdistua esimerkiksi ruukun tai tuolin ainutlaatuiseen ulkomuotoon.

Miten laadin ruotsinkielisen lisenssisopimuksen helpoiten?

Lisenssisopimus ruotsiksi syntyy helpoiten Docuen älykkäällä lisenssisopimuksen mallilla, joka muuntuu valintojesi mukaan. Malli sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt muun muassa seuraavista seikoista:

 • Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 • Lisenssin kohteen ja myönnettävän käyttöoikeuden määrittely
 • Lisenssimaksu
 • Lisenssin voimassaolo
 • Alilisenssit
 • Kilpailukielto ja salassapito
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset
 • Sovellettava laki
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee ruotsinkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai lisätä omia ehtojasi.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023