Asiakirjamallit

Lisenssisopimus, EN [Licence agreement]

Lisenssisopimuksella sovitaan patentin, tavaramerkin, tietotaidon tai muun aineettoman oikeuden käyttöluvasta. Tämä lisenssisopimuksen malli on englanniksi. Lue lisää

Lisenssisopimuksella annetaan käyttöoikeus rahaa vastaan

Lisenssisopimuksella immateriaalioikeuden (aineettoman oikeuden) haltija antaa lisenssinsaajalle lisenssin eli käyttöluvan oikeuteensa. Vastavuoroisesti lisenssinsaaja maksaa rahallisen korvauksen saamastaan lisenssistä.

Yleisimmät immateriaalioikeudet, joihin lisenssisopimus yleensä kohdistuu

Lisenssisopimus kohdistuu yleensä johonkin seuraavista aineettomista oikeuksista:

  • Patentti: Patentti on rekisteröity yksinoikeus, jolla kielletään muilta jonkin teollisesti hyödynnettävän keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö.

  • Hyödyllisyysmalli: Hyödyllisyysmalli on patenttiin verrattavissa oleva yksinoikeus, jonka voi saada teollisesti hyödynnettävään tekniseen ratkaisuun.

  • Tietotaito: Tietotaitolisenssissä käyttöoikeus myönnetään tietotaitoon (“know-how”), joka voi liittyä esimerkiksi tiettyyn tuotantomenetelmään.

  • Tavaramerkki: Tavaramerkki on tunnusmerkki (esim. nimi, logo), joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista.

  • Tekijänoikeus: Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta määrätä luovan työnsä tuloksena syntyneestä teoksesta. Tekijänoikeus voi syntyä valokuvaan, musiikkikappaleeseen tai vaikkapa tietokoneohjelmassa käytettävään koodiin.

  • Mallioikeus: Mallioikeus on teollisen muotoilun keskeisin oikeudellinen suojakeino. Se voi kohdistua esimerkiksi tuolin tai ruukun ainutlaatuiseen ulkomuotoon.

Laaja sopimusvapaus

Osapuolilla on lähtökohtaisesti laaja sopimusvapaus sopia juuri heille sopivista lisenssin ehdoista. Kilpailuoikeudellisista syistä lisenssisopimuksen osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia keskenään esimerkiksi hinnoista, jotka lisenssinsaaja saa veloittaa asiakkailtaan. Lisäksi ohjelmistolisenssiä (“softalisenssi”) koskien on osapuolten sopimusvapautta rajoittavaa erityissääntelyä.

Englanninkielinen lisenssisopimuksen malli, joka muuntuu tarpeisiisi

Lisenssisopimuksen ehdot voivat vaihdella suurestikin osapuolten tarkoituksen ja lisensoitavan oikeuden mukaan. Lisenssisopimus englanniksi syntyy helpoiten Docuen älykkäällä lisenssisopimuksen mallilla, joka muuntuu valintojesi mukaan juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen englanninkielinen lisenssisopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023