Asiakirjamallit

Lahjakirja, tavara

Tavanomaista suuremmista lahjoista on hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Kirjallinen muoto on välttämätön silloin, kun halutaan rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeutta lahjaan. Tällä lahjakirjan mallilla laadit lahjakirjan irtaimen omaisuuden lahjoittamiseen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Lahjakirja on välttämätön jos haluat rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeutta

Tavanomaisia lahjoja voi antaa vapaasti. Tavallista arvokkaammista lahjoista sen sijaan on järkevää tehdä erillinen lahjakirja. Lahjakirja on myös välttämätön silloin, kun halutaan rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeutta lahjaan. Tällöin lahjakirjaan tarvitaan myös poikkeuksellisesti kahden todistajan allekirjoitukset.

Lahjakirja on syytä tehdä myös silloin, jos halutaan vaikuttaa siihen, onko lahja huomioitava saajan ennakkoperintönä vai ei.

Lahjakirjan sisältö

Lahjakirjaan merkitään yleensä ainakin lahjanantajan ja -saajan tiedot sekä näiden välinen mahdollinen sukulaisuussuhde sekä päiväys ja molempien allekirjoitukset.

Lahjakirjaan voidaan lisäksi sisällyttää muita ehtoja, kuten avio-oikeuden poissulkemista koskeva ehto ja hallintaoikeuden pidättämistä koskeva ehto. Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa, että lahjanantaja (tai muu hallintaoikeuden saaja) saa käyttää lahjoitettua omaisuutta ja saa myös omaisuudesta saatavan tuoton, esimerkiksi vuokratulon, vaikka lahjansaaja omistaa lahjoitetun omaisuuden. Lahjansaaja ei voi myydä lahjaa eteenpäin, ellei saa tälle hallintaoikeuden haltijan suostumusta.

Ilman lahjakirjaa tehty lahjoitus ei välttämättä sido lahjanantajan velkojia

Jos omaisuutta lahjoitetaan puolisolle tai muulle samassa taloudessa asuvalle, tulee lahjoituksesta tehdä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon. Jos ilmoitusta ei ole tehty ja lahjanantaja velkaantuu, on velkojilla mahdollisuus ottaa lahja takaisin. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tavallisista, rahalliselta arvoltaan vähäisistä lahjoista.

Muista lahjaveroilmoitus suuremmissa lahjoissa

Jos lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän taikka samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän, on lahjasta tehtävä lahjaveroilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Hallintaoikeuden pidätys vähentää maksettavan lahjaveron määrää. Lahjansaajan kannattaakin ilmoittaa hallinnan pidätyksestä lahjaveroilmoituksessa.


Tags: tavaran lahjakirja, lahjakirja malli, lahjakirja pohja, lahjakirja netistä, avio-oikeuden poissulkeminen lahjakirjassa

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion