Asiakirjamallit

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus on pyynnöstä annettava lakisääteinen asiakirja, joka tiivistää asunnon ja taloyhtiön ajantasaiset tiedot. Tätä mallia hyödyntämällä varmistat, että laatimasi isännöitsijäntodistus sisältää kaikki lain edellyttämät seikat. Samalla nopeutat työtäsi hoitamalla sekä todistuksen laadinnan, allekirjoittamisen että säilytyksen täysin sähköisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

30,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 22.3.2023

Mikä isännöitsijäntodistus on?

Tiedot huoneistosta ja yhtiöstä: Isännöitsijäntodistus on tiivistelmä todistuksen kohteena olevan taloyhtiön ja yksittäisen huoneiston talous- ja kunnossapitotiedoista sekä muista olennaisista seikoista. Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa sekä tarkemmin sitä koskevassa asetuksessa.

Käyttötarkoitukset: Isännöitsijäntodistus on tarpeellinen asiakirja muun muassa asuntokaupan, vuokrauksen ja luotonannon yhteydessä. Todistuksessa kerrotut tiedot vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi asuntokaupassa niin ostajan tekemään lopulliseen ostopäätökseen kuin asunnon hinnan arviointiinkin. Perunkirjoituksessa isännöitsijäntodistusta tarvitaan esimerkiksi vainajan omaisuuden arvon määrittämiseksi.

Mitä tietoja isännöitsijäntodistus sisältää?

Isännöitsijäntodistuksen sisältö: Isännöitsijäntodistuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa ja sitä koskevassa asetuksessa. Isännöitsijäntodistukseen on lain mukaan merkittävä esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Huoneistoa koskevat tiedot: esimerkiksi sijainti, käyttötarkoitus ja pinta-ala, osakeluetteloon merkitty omistaja, käyttö- ja luovutusrajoitukset, huoneiston kunto ja kunnossapito sekä vastikkeet ja lainaosuudet.

 • Yhtiötä koskevat tiedot: esimerkiksi tiedot tontin omistuksesta tai vuokrauksesta, autopaikoista ja yhteisistä tiloista, yhtiössä tehdyt ja tulevat korjaus- ja muutostyöt, tiedot yhtiön taloudesta ja lainoista sekä muut tiedot esimerkiksi isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta.

Liitteet: Isännöitsijäntodistukseen on liitettävä useita eri asiakirjoja, joko automaattisesti tai tilaajan pyynnöstä. Isännöitsijäntodistuksen liitteeksi on lisättävä esimerkiksi yhtiölle annettu tilintarkastus- ja/tai toiminnantarkastuskertomus sekä viimeksi laadittu ja vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus sekä talousarvio.

Suppea isännöitsijäntodistus: Todistuksen tilaajan pyynnöstä osakehuoneiston vuokrausta varten voidaan antaa tavallista isännöitsijäntodistusta suppeampi versio (eli suppea isännöitsijäntodistus), joka ei sisällä esimerkiksi huoneiston vastike- ja lainatietoja tai yhtiön lainatietoja.

Mitä seuraa, jos isännöitsijäntodistus on virheellinen tai puutteellinen?

Korvausvelvollisuus vahingoista: Isännöitsijäntodistuksen virheellisyys voi johtaa taloyhtiön tai isännöitsijäntodistuksen laatijan vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tällainen tilanne voi syntyä erityisesti asuntokaupassa, jossa todistuksessa ilmoitetut tiedot vaikuttavat ostajan ostopäätökseen. Esimerkiksi huoneistoon kohdistuvan lainaosuuden virheellinen laskeminen voi johtaa siihen, että todistuksen antaja joutuu korvaamaan virheellisestä todistuksesta aiheutuneen vahingon. Näin voi olla esimerkiksi, jos laina on merkitty todistukseen liian pieneksi.

Kenen vastuulla isännöitsijäntodistuksen antaminen on? Kuinka kauan todistus on voimassa?

Vastuu isännöitsijällä tai hallituksen puheenjohtajalla: Isännöitsijällä on velvollisuus pyynnöstä antaa osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus. Jos yhtiöllä ei ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen, antaa todistuksen hallituksen puheenjohtaja. Esteellisyys voi tulla kyseeseen esim. tilanteessa, jossa todistuksen kohteena on isännöitsijän omistama osakehuoneisto.

Allekirjoittaja: Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava isännöitsijäntodistus. Isännöitsijä voi myös valtuuttaa työntekijänsä allekirjoittamaan sen.

Voimassa kolme kuukautta: Isännöitsijäntodistus on aina päivättävä. Todistus on voimassa kolme kuukautta päiväyksestä.

Isännöitsijäntodistuksen hinta: Isännöitsijäntodistus toimitetaan yleensä muutamassa arkipäivässä sen tilaamisesta. Isännöitsijäntodistuksesta voidaan periä taloyhtiön hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Kuka voi saada isännöitsijäntodistuksen?

Määritellään laissa: Isännöitsijäntodistus ei ole julkinen asiakirja. Lain mukaan sen ovat oikeutettuja saamaan:

 1. osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja (eli asunnon omistaja);
 2. osakkeita panttauksen nojalla hallussa pitävä (esimerkiksi pankki, joka on myöntänyt osakkeenomistajalle lainaa); ja
 3. välitysliike, jolla on voimassa oleva osakehuoneiston välitystä tai vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Edustaminen valtakirjalla: Isännöitsijäntodistus voidaan tilata osakkeenomistajan puolesta, jolloin tilaaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla. Kiinteistönvälittäjän edustamisoikeus perustuu toimeksiantosopimukseen.

Yhteisomistajat: Mikäli osakkeet omistetaan yhdessä, on kullakin omistajalla erillinen oikeus saada isännöitsijäntodistus.

Mikä on helpoin tapa varmistaa, että laatimani isännöitsijäntodistus on lain vaatimusten mukainen?

Juristien laatimat sisällöt: Docuen älykäs isännöitsijäntodistusmalli sisältää valmiit, juristiemme laatimat sisällöt ja muotoilut muun muassa seuraaviin lain edellyttämiin kohtiin:

Huoneiston tiedot

 • Perustiedot (esim. sijainti, käyttötarkoitus ja pinta-ala)
 • Omistusta, hallintaa ja luovuttamista koskevat tiedot (esim. osakeluetteloon merkitty omistaja, käyttö- ja luovutusrajoitukset)
 • Huoneiston kunto ja kunnossapito (esim. olennaiset viat ja puutteet sekä suoritetut kunnossapito- ja muutostyöt)
 • Tiedot huoneiston taloudesta (esim. vastikkeet ja lainaosuudet)

Yhtiön tiedot

 • Tiedot yhtiön kiinteistöstä ja rakennuksesta (esim. tiedot tontin omistuksesta/vuokrauksesta, autopaikoista ja yhteisistä tiloista)
 • Kiinteistön tekniset tiedot ja kunto (esim. tehdyt ja tulevat korjaus- ja muutostyöt)
 • Tiedot yhtiön taloudesta (esim. yhtiön pääoma- ja hoitolainat)
 • Muut tiedot (esim. tiedot isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta)

Älykäs isännöitsijäntodistusmalli: Palvelu myös ohjeistaa sinua kattavasti eri kohtien merkityksestä. Voit myös lisätä todistukseen omia sisältöjä. Kyseessä ei ole vain yksittäinen isännöitsijäntodistuspohja, vaan moderni suomalainen teknologia. Mallia käyttämällä varmistat, että kaikki lain edellyttämät kohdat löytyvät laatimastasi isännöitsijäntodistuksesta.

Sopii laajaan tai suppeaan todistukseen: Hyödyntämällä tätä isännöitsijäntodistuksen mallia voit vaivattomasti laatia laajan isännöitsijäntodistuksen sijaan myös suppeamman version asunnon vuokrausta varten, mikäli todistuksen tilaaja sellaista pyytää.

Laadin paljon isännöitsijäntodistuksia, joiden sisältö toistuu samanlaisena. Miten voin nopeuttaa työtäni?

Monista kerran täytetyt tiedot: Toistuvien dokumenttien laadinta helpottuu monistamalla arkistossa jo olevia asiakirjoja. Sinun ei siis tarvitse täyttää kaikkia isännöitsijäntodistuksen tietoja jokaisella kerralla alusta, vaan voit hyödyntää kerran laatimaasi mallia ja täydentää siihen vain esimerkiksi tiettyä huoneistoa koskeva tiedot.

Löydä tarvitsemasi dokumentti hetkessä: Palvelu tallentaa niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjat automaattisesti tilillesi. Pääset tilillesi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi ja tarvitsemasi dokumentit löytyvät helposti.

Allekirjoita sähköisesti: Kun olet laatinut isännöitsijäntodistuksen valmiiksi, voit allekirjoittaa ja lähettää sen todistuksen tilaajalle täysin sähköisesti.


Tags: sähköinen isännöitsijäntodistus, isännöintitodistus, isännöitsijäntodistus pohja, lomakepohjat isännöitsijäntodistus, isännöitsijäntodistus lomake, isännöitsijäntodistus hinta, taloyhtiön hallinnointi

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

30,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 22.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023