Asiakirjamallit

Hallituksen päätös kokousta pitämättä, SV [Styrelsebeslut utan sammanträde]

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä, mutta päätökset on dokumentoitava kuten kokouksissa. Tämän päätösasiakirjan mallitekstit ovat ruotsiksi. Lue lisää

Laadukas dokumentointi suojaa hallitusta

Ilman kokousta tehty hallituksen päätös tulee kirjata, numeroida, allekirjoittaa ja säilyttää kuten hallituksen kokouksen pöytäkirja. Velvoite perustuu lakiin, joskin ennen kaikkea ratkaisee dokumentaation sisältö: hyvin laadittu dokumentaatio voi esimerkiksi todistaa hallituksen syyttömäksi yhtiölle aiheutuneisiin vahinkoihin, jos liiketoiminnassa tapahtuu sellaisia – näyttötaakka huolellisuudesta on hallituksella itsellään.

Yli 40 erilaista päätöstyyppiä

Asiakirjamalli sisältää yhtiöoikeuden asiantuntijoiden laatimat ruotsinkieliset sisällöt esimerkiksi seuraaviin päätöstyyppeihin:

  • Yhtiön johto (esim. toimitusjohtajan valitseminen)
  • Tilinpäätös (esim. esitys tilintarkastajaksi sekä tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen)
  • Varojenjako (esim. esitys pääoman palauttamisesta SVOP-rahastosta)
  • Rahoitus (esim. lainan ottaminen)
  • Osakeanti
  • Optio-oikeudet osakkeisiin
  • Omien osakkeiden hankkiminen
  • Muu päätöksenteko (esim. esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta).

Vaivattomin tapa laatia päätösasiakirja ruotsiksi

Docuella voit sujuvasti laatia hallituksen päätökset kokoavan dokumentin ruotsinkielisenä. Valitset vain haluamasi päätökset tai päätösesitykset pikavalinnoista, jonka jälkeen palvelu kysyy sinulla tarvittavat lisäkysymykset. Palvelu sisältää myös kattavat ohjeistukset eri vaihtoehtojen merkityksestä.

Kun päätösasiakirja on valmis, valitsemasi osapuolet voivat allekirjoittaa sen sähköisesti tietokoneella tai puhelimella. Asiakirjasi tallentuu automaattisesti tilillesi, josta löydät sen myöhemmin helposti.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion