Asiakirjamallit

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti, muutoin irtisanominen on tehoton. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten palvelussamme. Irtisanomisilmoitus lähetetään vuokranantajan puhelimeen, ja vuokranantaja kuittaa ilmoituksen sähköisellä allekirjoituksellaan. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 1.11.2023

Vuokrasopimuksen irtisanominen ei vaadi erityisiä perusteluja

Vuokralainen ei tarvitse erityistä perustetta toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen irtisanomiselle.

Määräaikainen vuokrasopimus on sen sijaan lähtökohtaisesti sitova, eikä sitä ole mahdollista irtisanoa. Vuokralainen ja vuokranantaja voivat kuitenkin sopia määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämisestä keskenään. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen, jos siihen on laissa säädetty hyväksyttävä syy. Perusteena voi olla esimerkiksi vuokralaisen muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojensa vuoksi. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa onkin syytä ilmoittaa irtisanomisen perusteet.

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä todisteellisesti

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti. Muussa tapauksessa vuokrasopimuksen irtisanominen on tehoton. Tehottomuus tarkoittaa tässä yhteydessä, ettei irtisanomisella ole irtisanojan tarkoittamia juridisia vaikutuksia.

Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Docuella. Irtisanomisilmoitus lähetetään vuokranantajalle puhelimitse tai sähköpostilla, ja vuokranantaja kuittaa ilmoituksen sähköisellä allekirjoituksellaan. Hyödyntämällä palveluamme vältyt siis postittamisen ja saantitodistuksen järjestämisen vaivalta.

Irtisanomisilmoituksen sisältö

Irtisanomisilmoituksessa on mainittava vuokrasuhteen päättymisajankohta ja määräaikaisissa sopimuksissa irtisanomisen peruste. Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen pohjassamme voit näiden lisäksi lisätä omia ehtojasi ja esimerkiksi ilmoittaa tilinumeron vakuuden palauttamista varten. Kyseessä ei ole vain yksittäinen vuokrasopimuksen irtisanomisen pohja, vaan asiakirjamalli joka mukautuu tarpeisiisi sopivaksi.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika

Irtisanomisaika on yksi kuukausi vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen, ellei osapuolten välillä ole sovittu tätä lyhyemmästä irtisanomisajasta. Jollei muuta ole sovittu, vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos irtisanominen tehdään esimerkiksi maaliskuun alussa, vuokrasuhde päättyy huhtikuun lopussa.

Pätemätön irtisanominen

Jos irtisanomisilmoitusta ei tehdä laissa edellytetyllä tavalla, on vuokrasopimuksen irtisanominen pätemätön. Pätemättömyydellä tarkoitetaan sitä, ettei irtisanomista voida panna täytäntöön oikeusteitse.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 1.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion