Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti, muutoin irtisanominen on tehoton. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten palvelussamme. Irtisanomisilmoitus lähetetään vuokranantajan puhelimeen, ja vuokranantaja kuittaa ilmoituksen sähköisellä allekirjoituksellaan.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Vuokrasopimuksen irtisanominen ei vaadi erityisiä perusteluja

Vuokralainen ei tarvitse erityistä perustetta toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen irtisanomiselle.

Määräaikainen vuokrasopimus on sen sijaan lähtökohtaisesti sitova, eikä sitä ole mahdollista irtisanoa. Vuokralainen ja vuokranantaja voivat kuitenkin sopia määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämisestä keskenään. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen, jos siihen on laissa säädetty hyväksyttävä syy. Perusteena voi olla esimerkiksi vuokralaisen muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojensa vuoksi. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa onkin syytä ilmoittaa irtisanomisen perusteet.

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä todisteellisesti

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti. Muussa tapauksessa vuokrasopimuksen irtisanominen on tehoton. Tehottomuus tarkoittaa tässä yhteydessä, ettei irtisanomisella ole irtisanojan tarkoittamia juridisia vaikutuksia.

Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Docuella. Irtisanomisilmoitus lähetetään vuokranantajan puhelimeen, ja vuokranantaja kuittaa ilmoituksen sähköisellä allekirjoituksellaan. Hyödyntämällä palveluamme vältyt siis postittamisen ja saantitodistuksen järjestämisen vaivalta.

Irtisanomisilmoituksen sisältö

Irtisanomisilmoituksessa on mainittava vuokrasuhteen päättymisajankohta ja määräaikaisissa sopimuksissa irtisanomisen peruste. Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen pohjassamme voit näiden lisäksi lisätä omia ehtojasi ja esimerkiksi ilmoittaa tilinumeron vakuuden palauttamista varten. Kyseessä ei ole vain yksittäinen vuokrasopimuksen irtisanomisen pohja, vaan asiakirjamalli joka mukautuu tarpeisiisi sopivaksi.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika

Irtisanomisaika on yksi kuukausi vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen, ellei osapuolten välillä ole sovittu tätä lyhyemmästä irtisanomisajasta. Jollei muuta ole sovittu, vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos irtisanominen tehdään esimerkiksi maaliskuun alussa, vuokrasuhde päättyy huhtikuun lopussa.

Pätemätön irtisanominen

Jos irtisanomisilmoitusta ei tehdä laissa edellytetyllä tavalla, on vuokrasopimuksen irtisanominen pätemätön. Pätemättömyydellä tarkoitetaan sitä, ettei irtisanomista voida panna täytäntöön oikeusteitse.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group