Asiakirjamallit

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Vuokralaisen on tehtävä purkamisilmoitus vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin ilmoituksen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen perusteet ja tarvittaessa vuokrasopimuksen päättymisajankohta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 25.6.2024

Purkamisen edellytyksenä vuokranantajan olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi eli ilman irtisanomisaikaa. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli käsillä on jokin laissa säädetyistä purkuperusteista.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus silloin, jos asunnon käytöstä aiheutuu terveydelle haittaa, huoneiston kunto poikkeaa olennaisesti sovitusta tai on olennaisesti puutteellinen taikka jos huoneistossa aloitetaan mittava remontti. Terveydellinen haitta voi aiheutua vuokralaiselle, hänen perheenjäsenelle tai työntekijälle. Jos vuokralainen vetoaa tähän perusteeseen, kannattaa hänen hankkia kunnallisen terveysviranomaisen lausunto perusteeseen vetoamisen tueksi.

Vuokrasopimuksen purkaminen on tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokrasuhteen purkaminen voikin monesti käytännön syistä edellyttää, että vuokrasuhde ei pääty välittömästi.

Ilmoitus on tehtävä vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Docuella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 25.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion