Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Vuokralaisen on tehtävä purkamisilmoitus vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin ilmoituksen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen perusteet ja tarvittaessa vuokrasopimuksen päättymisajankohta.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Purkamisen edellytyksenä vuokranantajan olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi eli ilman irtisanomisaikaa. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli käsillä on jokin laissa säädetyistä purkuperusteista.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus silloin, jos asunnon käytöstä aiheutuu terveydelle haittaa, huoneiston kunto poikkeaa olennaisesti sovitusta tai on olennaisesti puutteellinen taikka jos huoneistossa aloitetaan mittava remontti. Terveydellinen haitta voi aiheutua vuokralaiselle, hänen perheenjäsenelle tai työntekijälle. Jos vuokralainen vetoaa tähän perusteeseen, kannattaa hänen hankkia kunnallisen terveysviranomaisen lausunto perusteeseen vetoamisen tueksi.

Vuokrasopimuksen purkaminen on tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokrasuhteen purkaminen voikin monesti käytännön syistä edellyttää, että vuokrasuhde ei pääty välittömästi.

Ilmoitus on tehtävä vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Docuella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group