Konsultavtal (på engelska)

Genom ett konsultavtal förbinder sig en konsult att utföra ett uppdrag eller en tjänst åt en kund. Det är viktigt att upprätta ett omfattande och högkvalitativt avtal som reglerar alla viktiga villkor för att undvika eventuella tvister. Detta är ett konsultavtal på engelska.
Skapa dokument
Lagstiftning 🇸🇪
Språk 🇬🇧

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Konsultavtalets omfattning

Ett konsultavtal reglerar förhållandet mellan uppdragsgivaren (kund) och uppdragstagaren (konsult) där konsulten utför ett uppdrag eller en tjänst åt kunden. Villkoren kring utförandet av uppdraget regleras i avtalet. Det som inte framkommer av avtalet avgörs i enlighet med tillämplig lag, branschpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Docues konsultavtal engelska är tillämpbart på såväl korta som långa uppdrag.

Konsult eller arbetstagare

Gränsdragningen mellan konsult- och arbetstagarbegreppet kan ibland vara svår. Huruvida uppdragstagaren är att anse som konsult eller arbetstagare kommer att avgöras baserat på objektiva bedömningskriterier i varje enskilt fall.

Skillnader: Det är en betydande skillnad mellan en arbetstagare och en konsult. Arbetstagaren omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen medan konsulten inte gör det. Därför får bedömningen av konsultbegreppet stor betydelse för regleringen av avtalet.

 • Hur parterna själva väljer att benämna avtalet har ingen större betydelse för den slutliga bedömningen. Det är därför inte möjligt för en arbetsgivare att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen endast genom att benämna en anställd som konsult.

Följande kriterier kan tala för att det är fråga om ett konsultuppdrag och inte ett anställningsavtal:

 • arbetsåtagandet är inte personligt – uppdragstagaren kan utföra uppdrag även åt andra parter,
 • arbetet sker självständigt – det finns ingen arbetsgivare som leder och fördelar arbetet,
 • uppdragstagaren står själv för sina arbetsredskap och har ingen fast arbetsplats hos uppdragsgivaren.

Klausuler i Docues mall Konsultavtal engelska

Med Docue kan du välja att själv upprätta egna villkor eller använda dig av villkoren skapade av våra jurister. Exempel på villkor som ingår i Docues Konsultavtal engelska är:

 1. Uppdragsspecifikation
 2. Arvode och betalningsvillkor
 3. Uppdragets tidsram och avtalets löptid
 4. Användning av underleverantörer
 5. Immateriella rättigheter
 6. Konsultens allmänna rättigheter och skyldigheter
 7. Sekretess- och konkurrensvillkor
 8. Värvningsförbud
 9. Tvistlösning

Upprätta ett konsultavtal med Docues mall Konsultavtal engelska

Interaktiva avtal: Docues interaktiva avtalsmall är skapad genom ett samarbete mellan IT-experter och jurister. Avtalet innehåller färdiga klausuler som våra jurister själva skapat. Plattformen är interaktiv och anpassar sig efter den information du matar in. Du väljer själv vilka villkor du vill ta med och baserat på dina förutsättningar ändras avtalet direkt utifrån detta. Docue är därför det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att upprätta helt skräddarsydda avtal på. Om du önskar redigera de färdiga formuleringarna eller skriva helt egna klausuler är givetvis även detta möjligt.

Lättillgänglig hjälp: Under tiden du bygger ditt avtal får du information och guidning kring vad som ur juridisk synpunkt är viktigt att tänka på. Du får även tips på hur du kan utforma villkoren för att de bäst ska passa ditt företags specifika situation. Om något skulle vara oklart, eller om du skulle ha en fråga kring utformningen av ditt avtal eller en specifik klausul kan du enkelt höra av dig till någon av våra jurister via chatt. “Fråga juristen” är tillgängligt kostnadsfritt via majoriteten av våra abonnemang.

Läs mer om våra olika abonnemang och kom igång med smart avtalshantering redan idag!


Tags: Konsultavtal engelska, konsult engelska, konsult på engelska, IT konsult engelska.

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio