Dokumentmallar

Konsultavtal, EN [Consultant Contract]

Genom ett konsultavtal förbinder sig en konsult att utföra ett uppdrag eller en tjänst åt en kund. Det är viktigt att upprätta ett noggrant och högkvalitativt avtal som reglerar alla viktiga villkor för att få till ett lyckat uppdrag och undvika eventuella tvister. Detta är en mall för konsultavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 feb. 2024

Vad är ett konsultavtal?

Skriv ett noggrant konsultavtal på engelska. En konsult är en person, egenföretagare eller anställd hos ett företag som säljer konsulttjänster, som utför ett eller flera uppdrag för andra företags räkning. Ett konsultavtal är ett avtal som reglerar villkoren för uppdraget som konsulten ska utföra. Ett konsultavtal kan utformas på många olika sätt, det finns ingen uttrycklig reglering i lag kring hur ett konsultavtal ska skrivas. När du tar fram ett konsultavtal på engelska (konsultavtal engelska) är det viktigt att använda en bra tjänst för att få både det juridiska och språkliga innehållet på en bra nivå. Vill du ta fram avtalet på svenska hittar du en svensk mall här.

Vad bör jag ange i mitt konsultavtal på engelska?

Få hjälp med språk och innehåll i ditt konsultavtal på engelska. Det finns som nämnts ingen lag som anger vad ett konsultavtal ska innehålla. Däremot får Docues användare av mallen för konsultavtal på engelska (konsultavtal engelska) ledning direkt i plattformen genom valbara klausuler och informationstexter. Följande delar inkluderas ofta i konsultavtal på engelska:

  • Specifikation av uppdraget (Background)
  • Arvode och betalningsvillkor (Payment and Fees)
  • Uppdragets tid och avtalets löptid (Duration/Validity)
  • Underleverantörer/samarbetspartners (Subcontratctors)
  • Immateriella rättigheter (Intellectual Property)
  • Konsultens rättsliga ställning (Legal Status of the Consultant)
  • Sekretess och konkurrens (Confidentiality/Non-competition)
  • Värvningsförbud (Non-Solicitation)
  • Tvister (Dispute Resolution)

Så skapar du ett konsultavtal på engelska

Avtal, signering med BankID och säker lagring. Använd Docues mall för konsultavtal på engelska (konsultavtal engelska) och ta snabbt fram ett skräddarsytt avtal genom att välja de kapitel du vill inkludera och svara på systemets frågor. Docue ger tillgång till konsultavtal på engelska och 150+ övriga smarta mallar skapade av jurister. Som Docue-kund har du dessutom e-signering med BankID och säker förvaring av dina avtal i samma plattform.

Läs mer om våra olika lösningar och priser och kom igång med smart avtalshantering redan idag.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 27 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair