Dokumentmallar

Konsultavtal, EN [Consultant Contract]

Genom ett konsultavtal förbinder sig en konsult att utföra ett uppdrag eller en tjänst åt en kund. Det är viktigt att upprätta ett omfattande och högkvalitativt avtal som reglerar alla viktiga villkor för att undvika eventuella tvister. Detta är ett konsultavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning Sverige Sverige
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad 1 nov. 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Konsultavtalets omfattning

Ett konsultavtal reglerar förhållandet mellan uppdragsgivaren (kund) och uppdragstagaren (konsult) där konsulten utför ett uppdrag eller en tjänst åt kunden. Villkoren kring utförandet av uppdraget regleras i avtalet. Det som inte framkommer av avtalet avgörs i enlighet med tillämplig lag, branschpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Docues konsultavtal engelska är tillämpbart på såväl korta som långa uppdrag.

Konsult eller arbetstagare

Gränsdragningen mellan konsult- och arbetstagarbegreppet kan ibland vara svår. Huruvida uppdragstagaren är att anse som konsult eller arbetstagare kommer att avgöras baserat på objektiva bedömningskriterier i varje enskilt fall.

Skillnader: Det är en betydande skillnad mellan en arbetstagare och en konsult. Arbetstagaren omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen medan konsulten inte gör det. Därför får bedömningen av konsultbegreppet stor betydelse för regleringen av avtalet.

 • Hur parterna själva väljer att benämna avtalet har ingen större betydelse för den slutliga bedömningen. Det är därför inte möjligt för en arbetsgivare att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen endast genom att benämna en anställd som konsult.

Följande kriterier kan tala för att det är fråga om ett konsultuppdrag och inte ett anställningsavtal:

 • arbetsåtagandet är inte personligt – uppdragstagaren kan utföra uppdrag även åt andra parter,
 • arbetet sker självständigt – det finns ingen arbetsgivare som leder och fördelar arbetet,
 • uppdragstagaren står själv för sina arbetsredskap och har ingen fast arbetsplats hos uppdragsgivaren.

Klausuler i Docues mall Konsultavtal engelska

Med Docue kan du välja att själv upprätta egna villkor eller använda dig av villkoren skapade av våra jurister. Exempel på villkor som ingår i Docues Konsultavtal engelska är:

 1. Uppdragsspecifikation
 2. Arvode och betalningsvillkor
 3. Uppdragets tidsram och avtalets löptid
 4. Användning av underleverantörer
 5. Immateriella rättigheter
 6. Konsultens allmänna rättigheter och skyldigheter
 7. Sekretess- och konkurrensvillkor
 8. Värvningsförbud
 9. Tvistlösning

Upprätta ett konsultavtal med Docues mall Konsultavtal engelska

Interaktiva avtal: Docues interaktiva avtalsmall är skapad genom ett samarbete mellan IT-experter och jurister. Avtalet innehåller färdiga klausuler som våra jurister själva skapat. Plattformen är interaktiv och anpassar sig efter den information du matar in. Du väljer själv vilka villkor du vill ta med och baserat på dina förutsättningar ändras avtalet direkt utifrån detta. Docue är därför det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att upprätta helt skräddarsydda avtal på. Om du önskar redigera de färdiga formuleringarna eller skriva helt egna klausuler är givetvis även detta möjligt.

Lättillgänglig hjälp: Under tiden du bygger ditt avtal får du information och guidning kring vad som ur juridisk synpunkt är viktigt att tänka på. Du får även tips på hur du kan utforma villkoren för att de bäst ska passa ditt företags specifika situation. Om något skulle vara oklart, eller om du skulle ha en fråga kring utformningen av ditt avtal eller en specifik klausul kan du enkelt höra av dig till någon av våra jurister via chatt. “Fråga juristen” är tillgängligt kostnadsfritt via majoriteten av våra abonnemang.

Läs mer om våra olika abonnemang och kom igång med smart avtalshantering redan idag!


Tags: Konsultavtal engelska, konsult engelska, konsult på engelska, IT konsult engelska.

Lagstiftning Sverige Sverige
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad 1 nov. 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022