Skiljeförfarandets för- och nackdelar

Ett skiljeförfarande är ett privat alternativ till ett ordinarie domstolsförfarande. Parter kan, när de ingår avtal, välja om de vill att en eventuell tvist ska avgöras i allmän domstol eller genom skiljeförfarande. I nedan artikel lyfter vi fram både för- och nackdelar med tillämpningen av ett skiljeförfarande.

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-27
Beräknad lästid 4 minuter

Vad är ett skiljeförfarande?

Ett skiljeförfarande är ett tvistelösningsalternativ till det allmänna domstolsförfarandet. Förfarandet utförs av en skiljenämnd som lämnar beslut i en specifik fråga. Skiljenämnden ska, precis som en domstol i ett domstolsförfarande, avgöra tvisten genom en rättighetsprövning. Skiljeförfarandet är därigenom ett sätt att slutligt avgöra en tvist mellan två parter.

För- och nackdelar med skiljeförfarande

Det finns en del både för- och nackdelar med tillämpningen av ett skiljeförfarande. Det blir därför upp till parterna att själva bedöma vad de vid en eventuell tvistelösning värderar högst.

Fördelar

  • Snabbare: Förfarandet är i regel snabbare än ett vanligt domstolsförfarande. Det innebär att parterna fortare får ett avslut på tvisten och kan återgå till sin huvudsakliga verksamhet. En skiljedom ska lämnas inom sex månader. Normalt är ett förenklat skiljeförfarande snabbare än ett vanligt skiljeförfarande.
    • Om du vill läsa mer om det förenklade skiljeförfarandet klicka här.
  • Konfidentiellt: Till skillnad från det allmänna domstolsförfarandet är skiljedomar konfidentiella. Det innebär att parterna kan välja att helt hemlighålla både innehållet och resultatet av förfarandet för allmänheten. Ett skiljeförfarande medför därför en viss trygghet för företaget som inte behöver oroa sig över att företagshemligheter eller annan sekretess sprids till utomstående. Konfidentialiteten är ofta en stor anledning till att avtalsparter väljer denna typ av tvistelösning.
  • Parterna styr processen: Parterna i ett skiljeförfarande kan styra processen betydligt mer än vid ett allmänt domstolsförfarande. Det finns, till skillnad från processer i domstol, inga lagregler kring hur processen för förfarandet ska gå till varför parterna kan vara med och påverka. Då parterna även själva väljer skiljemännen har de möjlighet att välja personer med specialkompetens som därigenom på ett bättre sätt kan förstå föremålet för tvisten än vad en domare vid en domstol eventuellt skulle kunna.

Nackdelar:

  • Kostsamt: En stor nackdel med ett skiljeförfarande är kostnaden. Ett skiljeförfarande kostar i regel betydligt mer än ett allmänt domstolsförfarande då parterna måste stå för alla kostnader själva. Domarna i ett domstolsförfarande kostar ingenting för parterna, till skillnad från skiljemännen i en skiljenämnd. Även ombudskostnader kan bli dyra i mer komplexa fall, vilket måste hållas i åtanke.
  • Kan inte överklagas: En skiljedom kan inte överklagas. Parterna kan väcka talan vid domstol om de anser att skiljeförfarandet inte gått rätt till. Det är alltså endast formella fel av förfarandet, det vill säga hanteringen av processen, som kan överklagas, inte själva beslutet i sig.

Docue underlättar juridiken

Docue hjälper dig att upprätta högkvalitativa avtal på bara några minuter. Du själv sätter ramarna och plattformen skräddarsyr ett avtal helt efter dina förutsättningar. Om du behöver hjälp längst vägen finns våra jurister tillgängliga för dig. Effektivisera din avtalsupprättning redan idag! Kika in några av våra avtal där du själv kan reglera förutsättningarna för skiljeförfarandet:

Vad är Docue?

Docue är din digitala plattform för automatiserade avtal, e-signering och arkivering. Hantera dina avtal enklare än någonsin.
Läs mer