Dokumentmallar

Aktieöverlåtelseavtal, mall

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som används vid försäljning av aktier, till exempel när någon vill sälja hela eller delar av sitt bolag. Oavsett försäljningens storlek är det viktigt att använda ett genomtänkt aktieöverlåtelseavtal, för att göra en trygg affär och undvika oönskade överraskningar. Använd Docues aktieöverlåtelseavtal för att enkelt och tryggt ta fram avtalet du behöver. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Varför behöver jag ett aktieöverlåtelseavtal?

Tydliggör villkoren i din affär. Ett aktieöverlåtelseavtal behövs, precis som överlåtelseavtal i allmänhet, för att reglera och bekräfta villkoren i en affär. För en mindre affär kan ett kortare avtal räcka, en avräkningsnota kan till och med vara tillräcklig, men i större affärer (tänk försäljning av ett helt bolag) är det viktigt att tydliggöra försäljningsvillkoren i ett ordentligt aktieöverlåtelseavtal (aktieöverlåtelseavtal mall) och se till att både köpare och säljare är överens om vad som gäller.

Undvik risker. Vid en första fundering kan det låta enkelt – det handlar ju bara om att se till att köparen får rätt antal aktier, förs in i aktieboken och betalar överenskommen summa. Visst kan man hålla det så enkelt, men när ett bolag ska säljas gör man rätt i att tänka några steg längre. Vad händer om man missat att bolaget är indraget i en rättsprocess, eller om det visar sig att bolaget saknar de leverantörsavtal man påstått sig ha? Att ordentligt granska företagets avtal och dokumentation är viktigt, men för att undvika denna typ av potentiella konflikter är det också viktigt att skriva ett utförligt aktieöverlåtelseavtal med tydliga villkor. Använd Docues aktieöverlåtelseavtal (aktieöverlåtelseavtal mall) för att skapa ett riktigt bra avtal redan idag.

Vad brukar man reglera i ett aktieöverlåtelseavtal?

Omfattningen styr vad som bör regleras. Affärens storlek styr ofta hur djupgående aktieöverlåtelseavtalet bör vara. Vid större affärer är det vanligt att inkludera information om att en företagsbesiktning genomförts, vilka garantier som ställs upp kring aktierna och bolaget, hur brister eller avvikelser från lämnade garantier ska hanteras och om några delar av affären ska sekretessbeläggas.

Villkor lätta att glömma. Ibland finns det skäl att införa klausuler som reglerar säljarens framtida arbete, exempelvis i form av konkurrensklausuler, värvningsförbud eller genom klausuler som anger att säljaren ska fortsätta arbeta i bolaget trots ägarbytet. Dessa klausuler ställs bl.a. upp för att skydda köparen av ett bolag från att säljaren startar en ny verksamhet med samma affärsidé, lockar över sina gamla kunder eller anställer sin tidigare personal.

Vad ska man tänka på innan man skriver ett aktieöverlåtelseavtal?

Glöm inte att göra hemläxan. Innan man bestämmer sig för att köpa en större mängd aktier i ett bolag, eller ett helt bolag, är det viktigt att göra en företagsbesiktning, ofta kallad due diligence. Under en företagsbesiktning granskar den potentiella köparen hur bolaget mår och bolagets dokumentation. En sådan granskning ska omfatta finansiell information, till exempel genom att bekanta sig med bolagets resultat och kostnader över tid och analysera balansräkningen. Men även i andra avseenden behövs granskning, exempelvis kring patent eller löptid på olika avtal som kan ha enorm betydelse för bolagets framtid.

Bolagsordning och aktieägaravtal. Här är det viktigt att undersöka om det finns hinder mot affären, eftersom bolagsordning och aktieägaravtal kan innehålla begränsningar kring att köpa eller sälja de aktuella aktierna. Det man bör titta efter är exempelvis förköpsförbehåll eller samtyckesklausuler, som kan innebära att vissa aktieägare måste erbjudas att köpa aktierna eller samtycka till försäljningen.

Fundera över skatteeffekterna. Oavsett utfall i kronor och ören är det värt att beakta skattekonsekvenserna vid en aktieöverlåtelse. Hur beskattas en vinst om aktierna säljs av dig som privatperson, träffas du av 3:12-reglerna? När behöver du ha pengar tillgängliga på ditt skattekonto? Om det är ett bolag som säljer aktierna, behöver bolaget betala skatt på vinsten eller finns det regler som kan medföra skattefrihet? Om aktierna säljs med förlust, finns det då avdragsmöjligheter? Skatt är en potentiell kostnad och bör bedömas som en del av dina förberedelser.

Köpar- eller säljarvänligt aktieöverlåtelseavtal

Avtalet viktat åt ena eller andra hållet. Det talas ibland om köpar- och säljarvänliga avtal och att ett aktieöverlåtelseavtal är viktat till en köpares eller säljares fördel baserat på hur avtalet är skrivet. Villkoren i ett aktieöverlåtelseavtal är föremål för förhandling, så att köpare och säljare hittar en risk- och ansvarsfördelning båda sidor kan acceptera. Nedan punkter visar några exempel på hur ett avtal kan gynna antingen köparen eller säljaren:

  1. Omfattande garantier. Om säljaren lämnar omfattande garantier kring förhållanden i bolaget som överlåts, är detta i regel till köparens fördel. I ett köparvänligt avtal ger säljaren alltså en mängd garantier, som är till köparens fördel om avvikelser skulle visa sig längre fram.

  2. Konkurrensbegränsning. Konkurrensbegränsande klausuler är i köparens intresse om de innebär att säljaren inte tillåts starta eller ansluta till en verksamhet lik den verksamhet som överlåts till köparen.

  3. Hela köpeskillingen betalas direkt. Att få betalt för hela överlåtelsen direkt gynnar säljaren, som vill ha betalning utan att riskera försenade betalningar eller betalningar som hålls inne på grund av avvikelser från utställda garantier.

  4. Tak för ersättningsskyldighet. Att sätta ett högt maximalt skadeståndsansvar och/eller höga ersättningsnivåer vid avvikelser i garantier är till köparens fördel, eftersom denna kan bli ordentligt kompenserad vid avvikelser, medan låga gränser ger säljaren en trygghet i att brister och problem i bolaget inte kommer påverka den slutliga ersättningen i alltför hög utsträckning.

Villkor som stadgar motsatsen till våra ovan exempel kan självklart anses vara till motsatt parts fördel. Alltså kan få eller inga garantier ofta anses vara säljarvänligt och att få lång tid på sig att betala anses ofta vara till köparens fördel.

Kan jag e-signera ett aktieöverlåtelseavtal?

Gör det säkert med BankID. Som svar på frågan: Ja, numera går det bra att signera använda e-signering istället för att krångla med skrivare och scanners. Aktiebolagslagen ställer inte upp några hinder mot att signera ett aktieöverlåtelseavtal digitalt.

Docue erbjuder så kallad avancerad elektronisk underskrift för ditt aktieöverlåtelseavtal (aktieöverlåtelseavtal mall) och gör det möjligt för samtliga parter att signera avtalen med BankID på ett praktiskt och säkert sätt. Läs gärna mer om vår e-signeringslösning och e-signering i allmänhet här.

Varför ska jag använda Docue för att ta fram mitt aktieöverlåtelseavtal?

Juridiska handlingar till svårslagna priser. Docue är en digital plattform som gör det enkelt att skapa juridiska avtal och dokument, e-signera samt förvara avtalen säkert. Varför låta en jurist eller konsult fakturera tusentals kronor i timmen när du på egen hand kan ta fram ett bra aktieöverlåtelseavtal?

Med Docue kan du skapa ditt aktieöverlåtelseavtal (aktieöverlåtelseavtal mall) och ett gäng andra viktiga avtal i en användarvänlig och helt digital plattform. Vill du ha hjälp av en rådgivare? Skapa ett utkast med Docue och be din rådgivare gå igenom det, så sparar du en slant när rådgivaren slipper skriva avtalet från grunden.

Tags: aktieöverlåtelseavtal, aktieöverlåtelseavtal mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair